CV-sida

Emil Andersson

Emil Andersson
Jag har nyligen börjat som licentiand på Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap i Alnarp. Jag forskar på hur skogsmyror påverkas av olika skogsbruksmetoder.

Forskning

Mitt licentiatprojekt består av två studier som berör myror och framförallt skogsmyror (Formica rufa-gruppen) och svenskt skogsbruk.

Skogsmyror är karaktäristiska arter i de svenska barrskogarna, och deras stackar är också hem för många andra sorters leddjur, samtidigt som de är en viktig födokälla för bland annat hackspettar. De kan därför sägas vara nyckelarter. Trots det vet vi i dagsläget relativt lite om förutsättningar och trender för populationernas utveckling, eller om vilka åtgärder som är effektiva för att bevara dem.

I det ena projektet artbestämmer jag skogsmyror som samlats in under riksskogstaxeringarna 2021 till 2023. Jag ska jämföra hur olika miljöfaktorer som registrerats i riksskogstaxeringen korrelerar med förekomsten av skogsmyror generellt och om det finns skillnader mellan de olika arter.

I det andra projektet ska jag undersöka hur myrfaunan ser ut i nyetablerade bestånd av snabbväxande lövträd, och särskilt fokusera på ifall skogsmyror koloniserar dessa bestånd.

Utöver licentiatprojekten har jag även ytterligare ett projekt som handlar om skogsmyrors överlevnad efter slutavverkning. Här undersöker jag om myrkoloniernas överlevnad förbättras ifall kvarstående hänsynsträd koncentreras precis runt stacken.

Bakgrund

Jag gjorde mitt masterarbete om kommunikations- och navigationsförmåga hos kal skogsmyra Formica polyctena vid center for social evolution på Köpenhamns universitet.

Handledning

Lisa Petersson, SLU

Therese Löfroth, SLU

Mats Niklasson, SLU