CV-sida

Elin Dahlgren

Elin Dahlgren
Ekotoxikolog/ekolog

Presentation

Arbetar med frågor som kopplar till fiskhälsa, framförallt med fokus på lax och yngeldödlighet till följd av reproduktionsstörning M74. Projektledare för datainsamling som ligger till grund för förvaltning av laxfisket i Östersjön.

Särskild ledamot i mark- och miljödomstolen.

Forskning

Gästforskare, Institutionen för tillämpad miljövetenskap och analytisk kemi (ACES), Stockholms universitet, 2015.

Vikarierande lektor, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik, Södertörns högskola, 2015.

Forskare inom marin ekotoxikologi på Institutionen för Tillämpad Miljövetenskap (ITM), Stockholms Universitet, Stockholm, 2013.

Postdok samt assistent, enheten för Miljögiftsforskning, Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm, 2009 - 2013

Amanuens, institutionen för Livsvetenskaper, Södertörns högskola, Stockholm, 2008.

Doktorand, Botaniska institutionen, Stockholms universitet, Stockholm, 2002 – 2008.    

Miljöanalys

Arbetsuppgifterna innebär projektledning av nationell miljöövervakning av laxbestånd samt frågor kopplat till fiskhälsa, framförallt lax.

Ansvarig för SLU-Aquas övervakningsprogram för tiaminhalter i lax samt M74.

Samverkan

Ingår i SLU-Aquas samverkansplattform.

Bakgrund

Handläggare, miljöprövningsenheten samt miljögiftsenheten, Naturvårdsverket, Stockholm vt 2015 -  2019

Doktor i forskningsämnet växtekologi, Stockholms universitet, Stockholm, januari 2008. Handledare: Professor Kari Lehtilä, institutionen för Livsvetenskaper, Södertörns Högskola

Master of Science in Biology, Stockholms Universitet, Stockholm, Sverige, 2002. Handledare: Henrik Andrén, Grimsö Viltforskningsstation, SLU-Uppsala, Sverige

Publikationer i urval

Glynn, A., Kotova, N., Dahlgren, E., Lindh, C., Jakobsson, K., Gyllenhammar, I., Lignell, S., Nälsén, C. 2020. Determinants of serum concentrations of perflouroalkyl acids (PFAAs) in school children and the contribution of low-level PFAA-contaminated drinking water. Env. Sci. Processes Impacts. DOI: 10.1039/c9em00497a

Lindqvist, D., Dahlgren, E och Asplund, L. 2017. Biosynthesis of hydroxylated polybrominated diphenyl ethers and the correlation with photosynthetic pigments in the red alga Ceramium tenuicorne. Phytochemistry 133, 51-58.

Dahlgren, E., Lindqvist, D., Dahlgren, H. , Asplund, L , Lehtilä, K. 2016. Trophic transfer of naturally produced brominated aromatic compounds in a Baltic Sea food chain.  Chemosphere 144, 1597-1604.

Dahlgren, E., Enhus, C., Lindqvist, D., Eklund, B., Asplund, L. 2015. Induced production of brominated aromatic compounds in the algae Ceramium tenuicorne. Environ Sci. Pollut. res: 22, 18107 - 18114.

Noring, M., Håkansson, C., Dahlgren, E. 2015. Non-market valuation of the costal
environment- ecosystem services and ecotoxicity. Ambio.

Dahlgren, E., and K. Lehtilä. 2015. Tolerance to apical and leaf damage of Raphanus raphanistrum in different competitive regimes. Ecology and Evolution 5:5193–5202.

Länkar

https://www.slu.se/ew-nyheter/2019/10/gladjande-siffror-om-laxsjukdomen-m74/

https://www.slu.se/globalassets/ew/org/inst/aqua/externwebb/sidan-publikationer/aqua-reports-xxxx_xx/aquarapporter/2019/aqua-reports_2019_13.pdf


Kontaktinformation
Miljöanalysspecialist vid Institutionen för akvatiska resurser; Enheten för vandringsfisk
Telefon: 010 4784279
Postadress:
Sötvattenslaboratoriet, Stångholmsvägen 2
17893 DROTTNINGHOLM
Besöksadress: Stångholmsvägen 2, Drottningholm