CV-sida

Cecilia Sundberg

Cecilia Sundberg
Lektor i bioenergisystem. Analyserar miljöpåverkan av bioenergisystem för att möjliggöra system med låg eller negativ klimatpåverkan. Särskilt intresserad av biokol som teknik för negativa utsläpp och annan miljönytta. Bedriver forskning i Sverige och Östafrika.

Undervisning

Jag undervisar om bioenergi, miljö och klimat på energisystemprogrammet. Jag är biträdande programstudierektor för civilingenjörsprogrammen miljö- och vattenteknik och energisystem som SLU bedriver i samarbete med Uppsala universitet.

Forskning

Min forskning rör klimatpåverkan och annan miljöpåverkan från bioenergi, livsmedel, avfallshantering och biomaterial. Framförallt är jag intresserad av hur biokol kan förbättra miljöprestandan i olika komplexa system, och metodutveckling för att kunna beräkna detta. Jag bedriver projekt i Sverige, Kenya och Rwanda.

Samverkan

Med ett intresse för omställning till fossilfria och miljövänliga tekniska system bedriver jag forskning och undervisning, inte minst examensarbeten, i samverkan med myndigheter, företag och andra organisationer. Bland aktuella samarbetspartner finns Stockholm exergi och Uppsala kommun.

Bakgrund

Jag är civilingenjör i miljö- och vattenteknik från Uppsala universitet. Disputerade på kompostering av matavfall vid SLU 2005. Docent i teknologi 2013. Lektor i industriell ekologi med inriktning mot miljömanagement vid KTH 2015-19.

Handledning

Jag är huvudhandledare åt två doktorander, Jeannine Uwibambe och Lisa Zakrisson och biträdande handledare åt fyra doktorander. Jag har handlett doktorerna Elias Azzi och Kajsa Henryson. Jag handleder examensarbeten varje år och välkomnar examensarbetare inom mina forskningsprojekt eller i samarbete med företag och organisationer.

Publikationer i urval

Azzi ES, Karltun E, Sundberg C, 2021. Assessing the diverse environmental effects of biochar systems: An evaluation framework, Journal of Environmental Management, 286,112154, https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2021.112154 
 
Sundberg C, E Karltun, JK Gitau, T Kätterer, GM Kimutai, Y Mahmoud, M Njenga, G Nyberg, K Roing de Nowina, D Roobroeck, P Sieber. 2020. Biochar from cookstoves reduces greenhouse gas emissions from smallholder farms in Africa. Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change, 25, 953–967

Se fler publikationer nedan.


Kontaktinformation

Universitetslektor vid Institutionen för energi och teknik; Lantbrukets teknik och system
Telefon: +4618671811
Postadress:
Inst för energi och teknik, Box 7032
75007 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9, Uppsala

Publikationslista: