CV-sida

Anders Kinnerbäck

Anders Kinnerbäck

Presentation

Jag har jobbat på Fiskeriverket/SLU sedan 1995, huvudsakligen med miljövervakning, provfisken och databaser men har varit inblandad i lite av varje under åren. Idag upptar databaserna större delen av mina arbetsdagar men på somrarna är jag gärna ute i fält och provfiskar så mycket det bara går.

Uppdrag på avdelningen, institutionen:

Projektledare för Datavärdskap Fisk

Ansvarig för databaserna NORS och Sötebasen

 

Miljöanalys

Datahantering, databasutveckling, metodutveckling, standardisering och bedömningsgrunder är mina arbetsområden inom miljöanalysen. I de nationella datavärdskapen jobbar vi mestadels med dessa frågor, som är centrala för att kunna leverera vettiga miljöanalyser till vår avnämare. Jag har också varit projektledare för revisionen av den europeiska standarden för provfiske i sjöar. Ramdirektivet för vatten ställer samma krav på alla medlemsländer i EU och standardisering av metoder och bedömningsgrunder är en ganska komplicerad process innan man är överens mellan medlemsstaterna och når fram till en gemensam standard.

Bakgrund

Jag är från Skövde som ligger mellan de stora vackra sjöarna Vänern och Vättern. Mitt sportfiskeintresse i ungdomen ledde så småningom till ett allt större miljöengagemang medan sportfiskeintresset avtog. Efter ett antal år med olika, mer eller mindre, själsdödande arbeten fick jag äntligen tummen ur och sökte till universitetet i Uppsala. Det var vatten och miljö som gällde och 1994 tog jag min examen i limnologi. Året därpå fick jag ett vikariat på Sötvattenslaboratoriet och på den vägen är det...

Publikationer i urval

1. Kinnerbäck, A. 2001. FINFO 2001:2 Standardiserad metodik för provfiske i sjöar.

2. Kinnerbäck, A. 2013. Aqua reports 2013:18 Jämförvärden från provfisken.


Kontaktinformation

Miljöanalytiker vid Institutionen för akvatiska resurser; Enheten för miljöanalys
Telefon: +46104784234
Postadress:
Stångholmsvägen 2
17893 Drottningholm
Besöksadress: Stångholmsvägen 2, Drottningholm

Publikationslista: