CV-sida

Albin Larsson Ekström

Albin Larsson Ekström
Doktorand inom restaureringsekologi. Undersöker naturvårdsåtgärder i tall- och lövskog och dess påverkan på vedberoende arter.

Undervisning

Gästföreläsare i "Sustainable management of boreal forests", 15 HP, Master.

Gästföreläsare i "Forest Ecology and Conservation Biology", 15 HP, Kandiat.

Fältundervisning om naturvårdsarter och skadeinsekter.

Handledning

Kandidatarbeten:

Huvudhandledare x2

Masterarbeten:

Biträdande handledare x1 (Pågående)

Publikationer i urval

Larsson Ekström, A., Hjältén, J., Löfroth, T. (2024).
A decadal study reveals that restoration guided by an umbrella species does not reach target levels.
Journal of Applied Ecology, https://doi.org/10.1111/1365-2664.14586.

Larsson Ekström, A., Sjögren, J., Djupström., L.B., Thor, G., Löfroth, T. (2023).
Reinventory of permanent plots show that kelo lichens face an extinction debt.
Biological Conservation, Volume 288, https://doi.org/10.1016/j.biocon.2023.110363.

Larsson Ekström, A., Bergmark, P., & Hekkala, A.-M. (2021). Can multifunctional forest landscapes sustain a high diversity of saproxylic beetles?. Forest Ecology and Management, 490, 119107, https://doi.org/10.1016/j.foreco.2021.119107.