CV-sida

Agnes af Sandeberg

Agnes af Sandeberg
Doktorand i nationalekonomi med inriktning på djurvälfärd och lönsamhet på mjölkgårdar. Projektet undersöker hur djurvälfärd påverkar lönsamheten på gården. Hur påverkar djurens mående det ekonomiska utfallet? Finns målkonflikter och avtagande marginalnytta och vilka policykonsekvenser har detta? Detta är några av de övergripande frågeställningarna.

Presentation

Agnes af Sandeberg är utbildad nationalekonom vid Uppsala Universitet och påbörjade sin doktorandtjänst vid institutionen för ekonomi hösten 2019 med Helena Hansson som huvudhandledare. Hon är intresserad av tvärvetenskaplig forskning och möjligheterna att vidga forskningsperspektivet där samhällsvetenskaplig och naturvetenskaplig forskning möts. Forskning om livsmedelssystemet och primärproduktion, i detta fall mjölkproduktion, är intressant både ur ett naturvetenskapligt och samhällsvetenskapligt perspektiv där tvärvetenskaplig forskning behövs för att beslutsfattare och näringsidkare ska kunna fatta välgrundade beslut om mjölknäringen. 

Undervisning

Agnes undervisar i mikroekonomi på grundnivå. 

Forskning

Agnes af Sandeberg forskar i det tvärvetenskapliga projektet "Strategier för välmående kor i lönsamma företag" finansierat av Stiftelsen Lantbruksforskning. I projektet samarbetar forskare inom nationalekonomi, husdjursagronomi, veterinärmedicin och epidemiologi, för att undersöka sambandet mellan djurvälfärd och lönsamhet på mjölkgårdar. 

Bakgrund

Politices kandidatexamen från Uppsala Universitet 2017

Masterexamen i Nationalekonomi från Uppsala Universitet 2019

Publikationer i urval

af Sandeberg, A., Båge,  R., Nyman, A-K., Agenäs, S., Hansson, H. (2023). Linking animal health measures in dairy cows to farm level economic outcomes: A systematic literature mapping. Animal, 17, 100971


Kontaktinformation

Doktorand vid Institutionen för ekonomi; Jordbrukssektorns ekonomi
Telefon: 0725500930
Postadress:
Box 7013
750 07 Uppsala
Besöksadress: Ulls hus, Ulls väg 27, 756 51 Ultuna, Uppsala