Titlar och kompetensnivå kopplade till SLU:s miljöanalys

Senast ändrad: 04 oktober 2023

SLU har specifika titlar och en särskild kompetensnivå för medarbetare som i huvudsak arbetar med fortlöpande miljöanalys.

Titlarna är:

  • miljöanalysassistent
  • miljöanalytiker
  • miljöanalysspecialist.

För titlarna miljöanalytiker och miljöanalysspecialist är kompetenskraven kandidat-, respektvie doktorsexamen. 

Titeln miljöanalysspecialist innebär en akademisk anställning som beskrivs i SLU:s anställningsordning.

Det finns utöver titlarna ovan även en kompetensnivå, senior miljöanalysspecialist, som miljöanalysspecialister kan ansöka om på liknande sätt som lärare och forskare kan ansöka om att bli docent.

Mer information om titlarna och kompetensnivån hittar du via länkarna nedan.


Kontaktinformation