Beviljade projekt

Senast ändrad: 25 januari 2024

Nedan listas alla projekt som tidigare år beviljats medel från klimatfonden och kontaktperson för projektet.

2020 till 2022

Under varken 2020, 2021 eller 2022 beviljades några medel från klimatfonden. På grund av pandemin reste vi betydligt mindre under 2020 - 2022 än under ett vanligt år. Fonden fick därför in betydligt färre klimatavgifter, resultatet blev ca 200 000 kr i intänkter under 2020, jämfört med ca 2 miljoner kr tidigare år. 

Arbetsinsatsen, både för de sökande och för styrgruppen, bedömdes bli för stor i förhållande till utdelningsbart belopp. Därför blev det ingen utdelning av medel.

2019

 • Inköp av eldriven mixervagn (Anna Hessle, Götala)
 • GPS-ankringmotor (Christian Demandt, Ultuna)
 • Elbil och laddstolpar (Fredrik Sjödin, Vindeln)
 • Elbil (Mikael Andersson, Asa)
 • Elbil och laddstolpar (Sönke Eggers, Grimsö och Ultuna)
 • Pappersaskar till pipetter (Rena Gadjieva, Ultuna)
 • Eldriven skåpbil (Johannes Albertsson, Lönnstorp)
 • Synergy control (Kristian Landsten, Ultuna)
 • GS-VMAS videoutrustning (Kristina Dahlborn, Ultuna)
 • Videokonferensrum för digitalisering och lärande (Johan Lindersson, Ultuna)
 • LED-belysning i ladugård på Lövsta (Reija Danielsson, Lövsta)
 • Energikartläggning Lövsta (Mats Pehrsson, Lövsta)
 • Tågresa till Portugal och resedagbok (Anna Schnürer, Ultuna)

2018

 • Inköp av elbil (Mats Pehrsson, Lövsta)
 • Inköp av eldriven kompaktlastare (Mats Pehrsson, Lövsta)
 • Studieresa för att besöka industrier/universitet/forskningsinstitut som på olika sätt arbetar med biomassasystem (Torun Hammar, institutionen för energi och teknik, Ultuna)
 • Undersöka möjligheten att minska förbrukningen av engångsmaterial eller välja produkter som är bättre förklimatet men uppfyller kraven på vårdhygien (Elinora Johansson, institutionen för kliniska vetenskaper, Ultuna)
 • Installation av två laddningsstationer för elbil (Frida Sundqvist, institutionen för akvatiska resurser)
 • Inköp av elcykel med transportlåda (Helena Bötker, Ultuna)
 • Innovative strategy for cost effective and sustainable year round vegetables production system with reducing transport emissions and food miles (Most Tahera Naznin, Alnarp)
 • Inköp av en eldriven lastcykel och en vanlig elcykel (Mikael Lundbäck, Umeå)
 • Inköp av ellastcykel (Johanna Wallsten, Umeå)
 • Arrangera "cykelfixarvecka" där studenter och anställda får enklare cykelservice utförd gratis (Cykelgruppen genom Karin Bäckman, Ultuna)
 • Inköp och installation av 3 stationer där användaren kan cykla för att generera el för att ladda exempelvis laptop eller telefon (Daniel Albertsson, SLU biblioteken Alnarp, Ultuna och Umeå)
 • Byte till LED-belysning i växthus (Per Lindén, BioCentrum, Ultuna)
 • Replacing a conventional toilet with a urine diverting flush toilet (Björn Vinnerås, institutionen för energi och teknik, Ultuna)
 • Establish a permanent bicycle workshop at the Ultuna campus (Daniel Valentini, institutionen för stad och land, Ultuna)

2017

 • Inköp av plastkvarn till provflaskor, institutionen för vatten och miljö (Christian Demandt, Ultuna)
 • Inköp av eldriven fyrhjuling, institutionen för kliniska vetenskaper (Elinora Johansson, Ultuna)
 • Inköp och installation av videokonferensutrustning, institutionerna för husdjurens miljö och hälsa samt mark och miljö (Anders H Karlsson/ Karin Wallin, Skara)
 • Installation av solpaneler på två försöksytor i Västerbottens inland, institutionen för mark och miljö (Linnea Hansson, Ultuna)
 • Ombyggnation av dubbelgarage till cykelgarage, Umeå certifikat/ skogsfakultetens kansli (Johanna Wallsten, Umeå)
 • Investering i en elbil, institutionen för husdjurens utfodring och vård (Johan Karlsson, Ultuna)
 • Konstruktion av tank i akvatiska laboratoriet, institutionen för husdjurens utfodring och vård (Markus Langeland, Ultuna)
 • Projektet "Standardisering av AV-support på SLU" (Björn Lindell, IT-avdelningen)

2016

 • Solcellssystem och batterier vid försöktsfält på Bälinge mossar, institutionen för mark och miljö. (Örjan Berglund)
 • Installation av kylare för elektronmikroskop på VH-fakulteten. Fredrik Södersten.
 • Principles for Responsible Management Educaion, institutionen för ekonomi (Cecilia Mark-Herbert)
 • Klimatkompensation genom återbeskogning av degraderade lågproduktiva tropiska skogar på Borneo, skogens ekologi och skötsel (Ulrik Ilstedt, Umeå)
 • Cykel ersätter bil i resor till arbetet. Infrastrukturavdelningen (Mats Svensson, Alnarp)
 • Inköp av tjänstecyklar till Ulls hus, Infrastrukturavdelningen (Maisa Young/Karin Bäckman, Ultuna)

2015

 • Energikartläggning samt utbildning av anställda i (Karin Wallin, Skara)
 • Towards sustainable lawns: searching for alternative cost effective and climate friendly lawns in Ultuna Campus (Maria Ignatieva, Ultuna)
 • Utbildning i lågflödesanestesi samt TIVA (totalintravenös anestesi) med mål att minska Isoflurananvändningen på UDS (Birgitta Östlund-Wiberg, Ultuna)
 • Stimulera ökat resande med nattåg som alternativ till flyg, LTV-fakulteten (Eva Johansson)
 • Skype integration (Björn Lindell)