Beviljade projekt

Senast ändrad: 15 augusti 2023

Nedan listas alla projekt som tidigare år beviljats medel från klimatfonden och kontaktperson för projektet.

2018

 • Inköp av elbil (Mats Pehrsson, Lövsta)
 • Inköp av eldriven kompaktlastare (Mats Pehrsson, Lövsta)
 • Studieresa för att besöka industrier/universitet/forskningsinstitut som på olika sätt arbetar med biomassasystem (Torun Hammar, institutionen för energi och teknik, Ultuna)
 • Undersöka möjligheten att minska förbrukningen av engångsmaterial eller välja produkter som är bättre förklimatet men uppfyller kraven på vårdhygien (Elinora Johansson, institutionen för kliniska vetenskaper, Ultuna)
 • Installation av två laddningsstationer för elbil (Frida Sundqvist, institutionen för akvatiska resurser)
 • Inköp av elcykel med transportlåda (Helena Bötker, Ultuna)
 • Innovative strategy for cost effective and sustainable year round vegetables production system with reducing transport emissions and food miles (Most Tahera Naznin, Alnarp)
 • Inköp av en eldriven lastcykel och en vanlig elcykel (Mikael Lundbäck, Umeå)
 • Inköp av ellastcykel (Johanna Wallsten, Umeå)
 • Arrangera "cykelfixarvecka" där studenter och anställda får enklare cykelservice utförd gratis (Cykelgruppen genom Karin Bäckman, Ultuna)
 • Inköp och installation av 3 stationer där användaren kan cykla för att generera el för att ladda exempelvis laptop eller telefon (Daniel Albertsson, SLU biblioteken Alnarp, Ultuna och Umeå)
 • Byte till LED-belysning i växthus (Per Lindén, BioCentrum, Ultuna)
 • Replacing a conventional toilet with a urine diverting flush toilet (Björn Vinnerås, institutionen för energi och teknik, Ultuna)
 • Establish a permanent bicycle workshop at the Ultuna campus (Daniel Valentini, institutionen för stad och land, Ultuna)

2017

 • Inköp av plastkvarn till provflaskor, institutionen för vatten och miljö (Christian Demandt, Ultuna)
 • Inköp av eldriven fyrhjuling, institutionen för kliniska vetenskaper (Elinora Johansson, Ultuna)
 • Inköp och installation av videokonferensutrustning, institutionerna för husdjurens miljö och hälsa samt mark och miljö (Anders H Karlsson/ Karin Wallin, Skara)
 • Installation av solpaneler på två försöksytor i Västerbottens inland, institutionen för mark och miljö (Linnea Hansson, Ultuna)
 • Ombyggnation av dubbelgarage till cykelgarage, Umeå certifikat/ skogsfakultetens kansli (Johanna Wallsten, Umeå)
 • Investering i en elbil, institutionen för husdjurens utfodring och vård (Johan Karlsson, Ultuna)
 • Konstruktion av tank i akvatiska laboratoriet, institutionen för husdjurens utfodring och vård (Markus Langeland, Ultuna)
 • Projektet "Standardisering av AV-support på SLU" (Björn Lindell, IT-avdelningen)

2016

 • Solcellssystem och batterier vid försöktsfält på Bälinge mossar, institutionen för mark och miljö. (Örjan Berglund)
 • Installation av kylare för elektronmikroskop på VH-fakulteten. Fredrik Södersten.
 • Principles for Responsible Management Educaion, institutionen för ekonomi (Cecilia Mark-Herbert)
 • Klimatkompensation genom återbeskogning av degraderade lågproduktiva tropiska skogar på Borneo, skogens ekologi och skötsel (Ulrik Ilstedt, Umeå)
 • Cykel ersätter bil i resor till arbetet. Infrastrukturavdelningen (Mats Svensson, Alnarp)
 • Inköp av tjänstecyklar till Ulls hus, Infrastrukturavdelningen (Maisa Young/Karin Bäckman, Ultuna)

2015

 • Energikartläggning samt utbildning av anställda i (Karin Wallin, Skara)
 • Towards sustainable lawns: searching for alternative cost effective and climate friendly lawns in Ultuna Campus (Maria Ignatieva, Ultuna)
 • Utbildning i lågflödesanestesi samt TIVA (totalintravenös anestesi) med mål att minska Isoflurananvändningen på UDS (Birgitta Östlund-Wiberg, Ultuna)
 • Stimulera ökat resande med nattåg som alternativ till flyg, LTV-fakulteten (Eva Johansson)
 • Skype integration (Björn Lindell)