Gemensamma verksamhetsstödets och bibliotekets lokala rutiner

Senast ändrad: 10 april 2024

Här hittar du lokala rutiner och instruktioner för verksamheterna inom gemensamma verksamhetsstödet och SLU-biblioteket.

Dokumenten är ett komplement till SLU:s miljöhandbok. Gemensamma verksamhetsstödets och bibliotekets verksamheter finns beskrivna i dokumentet "Beskrivning av verksamheten".

Avdelningen för infrastruktur