Kontakta universitetsarkivet och registrator

Senast ändrad: 01 oktober 2021

Enheten för arkiv, informationshantering och registratur har en central funktion för stöd och samordning inom informationshanteringen och - förvaltningen.

Har du frågor om hur du kan söka bland SLU:s allmänna handlingar, hur handlingarna är organiserade, vilka styrande och stödjande dokument som finns inom området, vilka standarder som gäller, kontakta oss enligt uppgifterna nedan.

Har du en direkt fråga till orterna eller respektive enhet, kan du vända dig dit.

Besök centralarkivet i Uppsala tisdag 12.30–15.30, torsdag 8.30–11.30, eller enligt överenskommelse.


Kontaktinformation

Enheten för arkiv, informationshantering och registratur (Air)

Box 7070, 750 07 Uppsala

Besöksadress: Almas allé 8, Ulls hus

E-post registrator: registrator@slu.se

E-post bereda (se digitala flöden): bereda@slu.se

Vi som arbetar på Air

Registrering och arkiv LTV-fakulteten

LTV-fakultetens registratur: ltvregistrator@slu.se

Arkivarie vakant.

Registrering och arkiv S-fakulteten

S-fakultetens registratur: registrator-sfak@slu.se

Sidansvarig: karl.pettersson@slu.se