SLU-nyhet

SLU i Almedalen 2024: Livsmedelsberedskap som håller

Publicerad: 12 juni 2024
Blommande rapsplanta i torr, sprucken jord. Foto.

Går det att kombinera hållbar matproduktion med ökad livsmedelsberedskap? Svaret är ja! SLU och Mistra Food Futures fokuserar under Almedalsveckans fredagsförmiddag på hur två eftersträvansvärda mål kan gå hand i hand och förstärka varandra.

– Hållbar livsmedelberedskap är en skärningspunkt som berör både det långsiktiga arbetet för ett hållbart livsmedelssystem och de beredskapsutmaningar som Sverige, Europa och världen står inför, säger Annsofie Wahlström, programchef för den tvärvetenskapliga plattformen SLU Future Food.

– Ett fokuserat arbete skapar möjligheter på två fronter. SLU och Mistra Food Futures har kompetenser och kunskap som behövs för att skapa relevanta diskussioner som kan leda till hållbara lösningar.

Diskussionsfrukost

Fredagen den 28 juni inleds med en diskussionsfrukost under rubriken Livsmedelsberedskap som håller. Här finns möjlighet att delta i moderatorledda samtal vid frukostbordet med teman som bl.a. livsmedelsförsörjning, konkurrenskraftiga företag inom planetens gränser, hållbar och hälsosam livsmedelsproduktion med one health-perspektivet, biogasens roll i ett hållbart livsmedelssystem, och vatten i en extrem framtid.

Behövs beredskapslager?

Efter frukostdiskussionerna tar ett panelsamtal vid, med rubriken Behöver vi beredskapslager om vi har hållbara matsystem?

– Beredskapslager behövs på kort sikt vid omedelbara störningar. Men alla lager tar förr eller senare slut. Med hållbara, resilienta matsystem minskar vi sårbarheten och har flexibilitet att ställa om så att vi över tid kan fortsätta producera trots olika typer av störningar, säger Helena Hansson, professor i nationalekonomi vid SLU och programchef vid Mistra Food Futures.

Hur hanterar vi för lite och för mycket vatten?

Förmiddagen avslutas med fokus på hur vi hanterar vatten i matlandskapet. Sverige har goda förutsättningar att producera mat, med tempererat klimat och goda jordar. Men vi saknar i mycket hög grad infrastruktur för att hantera såväl för lite som för mycket vatten.

– När nu regnen ändrar mönster och fördelning över säsongen, och både torka och skyfall blir vanligare, gör det oss väldigt sårbara. Strategier och satsningar behövs för att hantera läget. Det handlar både om klimatanpassning och om beredskap, säger Jennie Barron, professor i jordbrukets vattenhushållning vid SLU.

Läs mer om SLU och Mista Food Futures förmiddag på Almedalsveckan här

Fakta:

SLU Future Food är en framtidsplattform vid SLU som utvecklar forskning och samverkan för ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbara livsmedelssystem.

Mistra Food Futures är ett forskningsprogram som leds och samordnas av SLU i samarbete med forskningsinstitutet RISE och Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet. Programmet utvecklar strategier som ska leda till ett hållbart svenskt livsmedelssystem som levererar hälsosam mat.