SLU-nyhet

Miljoner från EU till forskning om åtgärder för ädellöv

Publicerad: 11 juni 2024
man vid en stor ticka på bokstam

Sydsvensk skogsvetenskap får drygt fem miljoner kronor för att utvärdera hur väl åtgärderna för att restaurera ädellövskog fungerar.

Länsstyrelsen Skåne får drygt 86 miljoner kronor från EU. De ska satsas på att binda samman och förbättra de ekologiska kvaliteterna på ädellövskog i södra Sverige, minska klimatförändringarnas effekter och utveckla kunskapen om naturtypen både hos markägare, förvaltare och allmänhet.

Fem miljoner till SLU

SLU får en del av pengarna, drygt fem miljoner kronor, där fokus ska ligga på att uppföljning av vilka effekter åtgärderna får.

– EU har tidigare sällan utvärderat åtgärderna i sina Life-projekt. Nu är vi med i det här för att det ska finnas en vetenskaplig utvärdering av de naturvårdsåtgärder och restaureringsåtgärder som görs, säger prefekt Magnus Löf på Sydsvensk skogsvetenskap i Alnarp.

Inventering med drönare

Forskningspengarna kommer bland annat att gå till att försöka utveckla en drönarstödd inventering av sjukdomen Phytophthora i bokdominerad skog, uppföljning av hur till exempel fåglar reagerar på de restaureringsåtgärder som görs i projektet, test av olika typer av hägn för plantering av ädellöv och blommande bryn.

Sydsvensk skogsvetenskap har alltid forskat på bokskog och andra ädla lövträd, och att institutionen är med i Life-projektet förstärker institutionens position som ledande när det gäller ädellövskog.

– Det blir delvis nya frågor för oss också. Men det är ju samma anda som tidigare. Nyttan är framförallt att vi kommer in i ett väldigt bra sammanhang och ingår i ett bra nätverk, säger Magnus Löf.

Träd ska veteraniseras

Projektet, LIFE’s a Beech (en lek med det engelska ordet för trädet bok), drar i gång 1 januari 2025 och är ett samarbete mellan åtta partner i Sverige och Belgien: Länsstyrelsen Skåne, Länsstyrelsen Blekinge, Länsstyrelsen Kronoberg, Stiftelsen Skånska Landskap, SLU, Stiftelsen Nordens Ark, Naturvårdsverket och Sonian Forest Foundation.

Tillsammans kommer man under projektets sex år bland annat att plantera 240 000 nya ädellövträd, veteranisera 5 300 träd (att få unga träd att strukturellt likna gamla) och att plantera närmare 8 kilometer blommande skogsbryn för att gynna insekter.

Prenumerera på Sydsvensk skogvetenskaps nyhetsbrev! Klicka här.