SLU-nyhet

Korta kurser inom grön omställning får dela på 2,5 miljoner

Publicerad: 13 maj 2024

Varför välja trä vid nästa byggproduktion? Ciderproduktion – från råvara till produkt. Det är namnen på två av de korta kurser för yrkesverksamma som SLU kommer att genomföra med särskilda medel från regeringen.

SLU är ett av nio lärosäten som har fått medel från regeringen för att kunna erbjuda korta kurser till yrkesverksamma. Det är en utbildningssatsning inom grön omställning och i år får SLU 2,5 miljoner kronor att fördela. Efter en intern uppmaning att komma in med ansökningar nappade många på erbjudandet. Och av 22 inkomna förslag på kurser har sex stycken blivit beviljade medel. En av dessa är Ciderproduktion – från råvara till produkt som genomförs inom institutionen för växtförädling, LTV-fakulteten.  

– Det känns både roligt, spännande och angeläget att kunna erbjuda den här typen av kurs. Vi ser en stor efterfrågan på information kring odling och vidareförädling av frukt för dryckestillverkning, och intresset för olika typer av cider ökar både nationellt och globalt. Frukt som ej säljs för färskkonsumtion kan användas och odling av särskilda cideräpplesorter som krävs för traditionell cidertillverkning kan bidra till bättre resurshushållning och ekonomi vid fruktodling, säger Kimmo Rumpunen, forskare och växtförädlare av äpple.

Samhället står inför stora utmaningar vad gäller kompetens inom grön omställning. Och regeringen bedömer att SLU är ett av de lärosätena som har en särskilt stark utbildningsmiljö inom områden som bedöms viktiga för samhällets klimatutmaning.

– Det är förstås ett kvitto på SLU:s starka ställning och goda kvalitet inom dessa utbildningsområden. Det är glädjande att så många bra förslag kom in och från en bredd av ämnen, säger Pär Forslund, prorektor med ansvar för utbildningsfrågorna inom SLU

Följande korta kurser har blivit beviljade medel:

  • Varför välja trä vid nästa byggprojekt?
  • Ciderproduktion - från råvara till produkt
  • Blå omställning för hållbara hav och vatten
  • Hästbete på naturmarker
  • Using drones in agriculture
  • Implementering av ett hållbart multifunktionellt våtmarkslandskap

Kurserna kommer att genomföras under hösten 2024 och våren 2025.

Fakta:

SLU är ett av nio lärosäten som ingår i en regeringssatsning i att ta fram ett utbildningsutbud av korta kurser inom områdena batteri, teknik och grön omställning. Kurserna ska vända sig till yrkesverksamma som vill vidareutbilda sig eller ställa om i yrkeslivet. Satsningen sträcker sig över flera år, men medlen för år 2025 och framåt är än så länge inte fördelade.

Övriga lärosäten som omfattas av satsningen:
Uppsala universitet (samordnare), Lunds universitet, Umeå universitet, Linköpings universitet, Kungliga Tekniska högskolan, Luleå tekniska universitet, Mälardalens universitet, Chalmers Tekniska Högskola

 


Kontaktinformation

Ida Kollberg, forskare, studierektor för grundutbildningen
Institutionen för växtproduktionsekologi, SLU
ida.kollberg@slu.se