SLU-nyhet

Panel diskuterade omvärldsanalys

Publicerad: 08 maj 2024
ida vid podium

Måndag den 6 maj genomfördes ett seminarium där Future Forests senaste policy brief presenterades. Detta åtföljdes av ett panelsamtal om frågor som tvärvetenskap och polarisering.

Sedan en tid tillbaka finns Future Forests senaste policy brief att läsa på webben, med titeln Making forest research matter – Skogsforskares perspektiv på trenderna i Skogsstyrelsens omvärldsanalysDu läser policy briefet här. 

Måndag den 6 maj genomfördes ett lanserings-seminarium där några huvudpunkter ur policy briefet presenterades. Detta åtföljdes av ett panelsamtal.

Panelen bestod av Future Forests programchef Emma Holmström, Skogsstyrelsens Stefan Karlsson och Formas Tea Madunic Olsson. Moderator var Ida Wallin. Samtalet – och åhörarnas frågor – bjöd på intressanta insikter.

Formas och Skogsstyrelsen tyckte överlag att det var en givande och intressant text.

Vi gillar rapporten och uppskattar att ni gjort den. I det stora hela håller Formas med om utmaningarna som beskrivs. Det stämmer väl överens med vår egna undersökning och strategiarbete, sa Tea Madunic Olsson, utredare på statliga forskningsrådet Formas. 

Stefan Karlsson, utredare på Skogsstyrelsen, var också positiv, men hade gärna sett mer om biologisk mångfald:

Det är roligt att vår analys används och får positiv uppmärksamhet. Syftet är ju att skapa dialog och få folk att tänka nytt. Det har Future Forests gjort här. Det är relevanta saker som tas upp. Biologisk mångfald hade dock varit roligt att läsa mer om; det jobbar vi på Skogsstyrelsen mycket med, sa Stefan.

Tvärvetenskap, vilket är själva grunden för Future Forests-plattformen, ansåg hela panelen vara central för en relevant och samhällsnyttig skogsforskning i framtiden.

Jag är samhällsvetare, så jag har inte detaljkoll på vilken forskning vi behöver mer av. Däremot kan jag säga att när vi på Skogsstyrelsen jobbar utgår vi ofta från ett problem. Det jobbar naturvetarna med. När det sen gäller orsaker, lösningar och styrmedel, går vi över på samhällsvetenskap. Jag vill betona att både naturvetenskap och samhällsvetenskap behövs om man vill göra ett bra och policyrelevant underlag, sa Stefan.

Emma Holmström, programchef på Future Forests, gick i samma riktning:
Jag håller med. Tittar vi bakåt har skogsforskningen jobbat mer så under de sista 10 åren. I framtiden bör vi jobba mer med syntes, med både samhällsvetenskap och naturvetenskap. Det är en process, men vi är på väg i den riktningen, sa Emma. 

Polarisering i skogsdebatten var också något som diskuterades ingående under panelsamtalet.

Stefan Karlsson: 
Jag tycker det har blivit svårare på det politiska planet. Dock måste jag säga att det är bättre nu än för 5–10 år sedan, om man tittar på arbetet mellan myndigheter. I vårt arbete märker vi generellt inte polariseringen så mycket.

Tea Madunic Olsson:
Man måste va medveten om sitt bekräftelse-bias. Man gillar ofta det nån säger när det bekräftar vad man redan tycker. Jag hoppas och tror att sättet att bygga bort det är att kunna visa på en mångfald av perspektiv. Men också att vara öppen med att parallella sanningar existerar beroende på perspektivet.

Digitalisering och AI var också en dimension av policy briefet som panelen tog fasta på och ville diskutera.

Vi ser möjligheter med AI. Vi kan tillhandahålla mycket data, inte minst till små skogsägare. Det jämnar förhoppningsvis ut spelplanen. Här måste man dock diskutera rollerna. Vad är myndighetens roll, statens, andra organisationers? Det måste vi reda ut, sa Stefan Karlsson. 

Jag tror att vi behöver fundera över varifrån kompetensen kommer. Man tänker sig kanske att digitaliseras det mer får vi in fler kvinnor. Eftersom man går ifrån normen med fysiskt tungt arbete. Men så har det inte blivit. IT-sektorn är ännu mer mansdominerad än skogssektorn idag. Jordbrukssektorn kanske kan vara en inspiration där; där har de kommit längre, sa Tea Madunic Olsson.