SLU-nyhet

Finskt workshop-besök på SLU

Publicerad: 06 maj 2024

Den 15–16 april gästade Ruralia-institutet SLU i Umeå för en två dagar lång workshop om ämnen som forskningskommunikation och hållbar matproduktion.

För att stärka det akademiska samarbetet över Kvarken anordnades i april ett tvådagars workshop-möte på SLU i Umeå, med gästande kollegor från det finska Ruralia-institutet.

Under workshopen avhandlades flera ämnen sorterade grovt under tre olika teman:

  1. Education and outreach,
  2. multiple use of forests och
  3. sustainable food systems.

Målet med workshopen var att utvärdera och idé-spåna kring olika samarbeten. Dagarna sammanfattades av deltagarna som ett väderfullt utbyte av idéer kring pågående och framtida gemensamma projekt.

Förutom Ruralias utsända och kollegor på SLU bidrog forskare/lärare från Umeå universitet och RISE samt representanter för Vindelälven-Juhttátahkka Biosphere Reserve.  

För forskare med intresse och erfarenhet av tvärvetenskaplig landsbygdsforskning finns möjlighet att besöka Ruralia Institute under en månad, med stöd av ett stipendium.

Fakta:

Ruralia-institutet tillhör Helsingfors universitet men är lokaliserat i Seinäjoki och Mikkeli. Institutet har ett 50-tal experter anställda och arbetar med hållbar utveckling och förhållandet mellan globala och lokala frågor ur ett glesbygdsperspektiv.