SLU-nyhet

Så påverkades vilda djur av Covid-19-pandemin

Publicerad: 04 april 2024
Rådjur i trädgård.

Covid-19 ändrade inte bara människors beteenden utan också vilda djurs. När samhällen stängde ner och människor sökte sig ut i naturen blev djuren där mindre aktiva. När restriktionerna hävdes och städer öppnade upp återvände också djuren dit, särskilt på natten. Stora rovdjur var känsligast och anpassade sig mest för att undvika människor. Detta visar en studie med 163 däggdjursarter i 21 länder där ett Umeåbaserat medborgarforskningsprojekt från SLU ingår.

Vilda djur anpassar sig hela tiden till för att överleva. Vissa djur uppfattar människor som ett hot medan andra söker skydd och mat i vår närhet. Hur olika djur reagerar på mänsklig närvaro beror också på om det stöter på oss i naturen eller i stadsmiljö.

I en studie publicerad i Nature Ecology & Evolution har 221 forskare analyserat viltkamerabilder från 102 olika forskningsprojekt i 21 länder. Forskarna analyserade mängden och tidpunkten för däggdjurs aktivitet under perioder med låg och hög mänsklig aktivitet.

– Att lära oss mer om hur olika djur reagerar på mänsklig aktivitet kan hjälpa oss samexistera, säger Tim Hofmeester, forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, och medförfattare till studien.

Medborgarforskare bidrog

SLU bidrog till studien med data från medborgarforskningsprojektet Träffa dina vilda grannar som pågick under pandemin. Över 100 deltagare i Umeå kommun lånade då viltkameror från SLU för att ta reda på vilka djur de hade på besök.

Fem arter var med i analysen: skogshare, rådjur, älg, rödräv och grävling. Av dessa visade skogshare och rådjur ökad aktivitet under de delar av pandemin när mänsklig aktivitet var högst. De andra arterna visade inga tydliga mönster. Data över mänsklig aktivitet togs från Länsstyrelsen och Folkhälsomyndigheten.

– Resultaten stämmer bra med de genomsnittliga mönster vi såg världen över där vi såg att många vilda djur, särskilt växtätare som hjortar och älgar, var mer aktiva under perioder med mer mänsklig aktivitet. Stora rovdjur däremot var mindre aktiva under samma perioder, säger Tim Hofmeester.

 

Vetenskaplig artikel

Burton, A. C. et al. (2024). Mammal responses to global changes in human activity vary by trophic group and landscape. Nature Ecology & Evolution, 1-12. https://doi.org/10.1038/s41559-024-02363-2