SLU-nyhet

One Health i framkant av den globala politiska agendan

Publicerad: 08 april 2024

One Health är nära kopplat till flera av de mål för hållbar utveckling (SDG) som FN har satt upp för 2030. Under det årliga forumet för Association for European Life Science Universities (ICA) i oktober 2023 tog ICA:s ledning upp utmaningarna för akademin att effektivt bidra till att uppnå friska människor och friska djur i en hälsosam gemensam miljö. Som ett resultat undertecknade SLU:s rektor Maria Knutson Wedel, i sin egenskap av president för ICA, nyligen en kommuniké med akademins åtagande för One Health.

Läs mer på den engelska sidan.


Kontaktinformation

SLU Global stödjer SLU:s arbete för global utveckling för att bidra till Agenda 2030.

SLU Global
Ledningskansliet

Agricultural Sciences for Global Development
PO Box 7005, SE-750 07 Uppsala
Besöksadress: Almas Allé 7
www.slu.se/slu-global 
global@slu.se