SLU-nyhet

Utlysning av bidrag för taxonomisk forskning

Publicerad: 26 mars 2024

Årets utlysning av forskningsbidrag från Svenska artprojektet har nu öppnat. Fram till 28 maj kan du som ägnar dig åt taxonomisk forskning söka upp till 3 500 000 kronor för ett enskilt projekt.

Inom ramen för regeringsuppdraget Svenska artprojektet utlyser SLU Artdatabanken varje år bidrag till taxonomisk forskning. Forskningen ska behandla flercelliga organismer som är dåligt kända i Sverige eller Norden. Nu kan du söka upp till 3,5 miljoner kronor för ett enskilt projekt.

Den återkommande utlysningen är en central del av att uppfylla Svenska artprojektets mål, som bland annat är att ”kartlägga och vetenskapligt beskriva i landet förekommande arter av djur, växter och svampar, med prioritet för dåligt kända arter och organismgrupper”. Förra året delades totalt tio miljoner kronor ut till fyra projekt.

Bidraget kan till exempel användas till anställning av doktorand, postdoktor eller forskare. Forskningens tyngdpunkt ska ligga på svenska arter, men projekten kan också innefatta högre systematik och ett större geografiskt område. Det går även att söka bidrag för inventeringar om de är tydligt kopplade till forskning.

Via länken nedan kan du ta del av den fullständiga utlysningen och lämna in ditt projektförslag.

Sista dag att ansöka är 28 maj.

 

Aktuell utlysning av bidrag till taxonomisk forskning