SLU-nyhet

Tio doktorander till LTV

Publicerad: 22 mars 2024

Tio doktorandprojekt medfinansieras i fyra år med start 2024!

Inom valfria verksamhetsområden, trädgårdsvetenskap, ekologisk produktion och den skånska jordbruksnäringens långsiktiga utveckling ska denna strategiska satsning bidra till att fakultetens forskning utvecklas i linje med framtidens utmaningar.

Långsiktig förstärkning och utveckling av forskningen

Satsningen riktar sig till forskare tidigt i karriären anställda vid LTV-fakulteten. Syftet är att bidra till att långsiktigt stärka och utveckla forskningen och den vetenskapliga förankringen i undervisningen enligt LTV-fakultetens strategi 2021-2025.

Detta ska också bidra till att bygga och säkra kompetenspyramiden ”underifrån” för långsiktigt stabila och utvecklande forsknings- och undervisningsmiljöer och genom att satsningen riktar sig till nyblivna docenter bidrar den även till kompetensutveckling av befintlig personal.

Bedömargrupp med intern och extern panel

Den 7 mars träffades bedömargruppen som bestod av en intern panel (dekan och vicedekan för forskarutbildning samt forskningssekreterare) och en extern panel (hedersdoktor och professor Catherine Ward Thomsson, hedersdoktor och professor Charles Francis och professor Magnus Löf) där hela 27 ansökningar behandlades.

De tio doktorandprojekt som bedömargruppen valde att bevilja medel till beslutades den 15 mars:

Ur fakultetens kapital (öppna utlysningen) till:
  • Daniel Nilsson, institutionen för biosystem och teknologi, som huvudhandledare för doktorandprojektet Crop cultivation in combination with solar panels on arable land – How does it contribute to the future need for food and energy in a profitable way?,

  • Fredrik Fernqvist, institutionen för människa och samhälle, som huvudhandledare för doktorandprojektet Transformative governance for a sustainable food system,

  • Ishi Buffam, institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, som huvudhandledare för doktorandprojektet How green should green roofs be? Ecosystem services tradeoffs and synergies from nitrogen fertilization of green roofs as they age,

  • Lina Berglund-Snodgrass, institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, som huvudhandledare för doktorandprojektet Land-use planning through digital twins? Exploring emergent forms of land-use planning in the digital transformation,

  • Mariette Andersson, institutionen för växtförädling, som huvudhandledare för doktorandprojektet Towards a sustainable future with reduced input through enhanced starch yield and tailored starch qualities.
Ur fakultetens kapital förbehållet hortikultur till:
  • Thomas Prade, institutionen för biosystem och teknologi, som huvudhandledare för doktorandprojektet Climate impact mitigation and resource use efficiency of rooftop greenhouses for urban food production.
Ur det förbehållna anslaget för fältforskningsverksamhet om ekologisk produktion, EkoForsk till:
  • Aakash Chawade, institutionen för växtförädling, som huvudhandledare för doktorandprojektet Can the integration of ecological theory with quantitative genetics transform disease resistance breeding?,

  • Lars Mogren, institutionen för biosystem och teknologi, som huvudhandledare för doktorandprojektet Back to basics: The potential of Nordic heirloom vegetables for improved national food security and ability to cope with future climate changes,

  • Therese Bengtsson, institutionen för växtförädling, som huvudhandledare för doktorandprojektet From Stench to Scent – Genetic strategies towards bunt-free organic wheat.
Ur en kombination mellan fakultetens kapital (33%) och förbehållna medel från Hemmesdyngefonden (67%) till:
  • Cecilia Hammenhag, institutionen för växtförädling, som huvudhandledare för doktorandprojektet Exploring seed quality traits and their genetic regulation in Swedish protein crops for enhanced diversity and nutritional stability.

Läs om de olika tematiska inriktningarna och utlysningen.

 

 

Fakta:

Projekten presenteras av docenterna den 7 maj, kl 08.00-10.00 via Zoom. Passcode: 723878

 


Kontaktinformation

Christina Lunner Kolstrup, dekan
Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, SLU
christina.kolstrup@slu.se, 040-41 54 94