SLU-nyhet

Ny handbok visar vägar till skogsbruk utan kalavverkning

Publicerad: 07 mars 2024
En fullskiktad granskog som lämpar sig för blädningsbruk.

För den som vill sköta sin skog med alternativa metoder finns nu handfasta tips att få. I Blädningsbruk – en handbok förklarar docent Lars Lundqvist vid Sveriges lantbruksuniversitet vad denna alternativa skogsskötsel kräver för att du ska lyckas – och när den inte funkar.

Att hitta fungerande metoder för hyggesfritt skogsbruk har fått förnyad uppmärksamhet de senaste åren. Blädningsbruk är en sådan, ett system där bara ett fåtal av de största träden i en skog huggs ner åt gången, medan skogens struktur i sin helhet bevaras. Ett väl fungerande blädningsbruk kan ge produktion som är jämförbar med nivån i dagens skogsbruk, samtidigt som det undviker de stora biologiska störningar som kalavverkningar drar med sig, säger Lars Lundqvist, som forskat om metoden i 40 år.

Fungerar bara på granar

Till skillnad från alternativa skötselmetoder som luckhuggning, där hela ytor av skog fortfarande avverkas, fungerar blädningsbruk i grunden helt annorlunda. Metoden kräver en fullskiktad skog med träd i alla storlekar, från små plantor till stora träd och dessutom i rätt proportioner för att inte avverkningsmogna träd ska ta slut längs vägen.

Det begränsar också vilka trädslag som fungerar. De flesta svenska trädslag är anpassade för att föryngra sig på öppen mark som uppstår efter till exempel skogsbränder. I en blädad skog har små plantor svårt att klara sig i den ständiga konkurrensen. Men det finns ett undantag.

– Bland våra inhemska trädslag är det bara gran som lämpar sig för blädningsbruk. Det är det enda trädslaget som kan växa upp i en redan tät skog och därför bilda ett fullskiktat bestånd, vilket är en förutsättning, säger Lars Lundqvist.

Finns flera vägar till hyggesfritt skogsbruk

Med handboken vill han nå ut med kunskap om blädningsbruk till praktiker och privata skogsägare som är intresserade av alternativa skötselmetoder. Där beskrivs hur en fullskiktad skog ser ut, när det finns potential i en skog för att skötas med blädningsbruk och hur du långsiktigt kan planera din blädning för att nå dit.

Men i boken finns också förslag på andra hyggesfria metoder. För syftet, säger Lars Lundqvist, är inte att få alla skogsägare att anamma blädningsbruk oavsett förutsättningarna.

– Boken ger helt enkelt tips till den som kan och vill pröva, jag har ingen ambition att sälja in metoden som sådan. Jag ville skriva en bok som för de som är intresserade på ett enkelt och begripligt sätt förklarar var det fungerar. Och var det inte fungerar, vilket är lika viktigt.


Kontaktinformation

Lars Lundqvist, Forskare
Institutionen för skogens ekologi och skötsel, Institutionen för skogens ekologi och skötsel, gemensamt
lars.lundqvist@slu.se, +46907868407, +46702595818