SLU-nyhet

SLU-forskare bakom rapport om grönska och barns hälsa

Publicerad: 02 februari 2024
rapport

Folkhälsomyndigheten har släppt en ny rapport om gröna miljöer och barns hälsa. Den sammanfattar forskning som sammantaget visar den stora betydelse som grönska har för hur barn mår och utvecklas. Bakom rapporten står forskare vid SLU samt Lunds universitet.

Rapporten Grönskans kvaliteter och barns hälsa – Kunskapsunderlag om barns hälsa och utveckling vid vistelse i gröna miljöer med fokus på ekosystemtjänster (folkhalsomyndigheten.se) ger en sammanställning av forskningsbaserad kunskap i ämnet. Rapporten bygger till stor del på så kallade översiktsartiklar, som i sin tur har sammanställt flera studier, liksom på studier från Norden. Kopplingarna mellan grönska och barns hälsa är många. Rapporten lyfter bland annat fram luftkvalitet, solljus, immunförsvar, socialt liv, lek, lärande, återhämtning och psykisk hälsa. Den pekar även på vikten av att barn ges bättre tillgång till hälsofrämjande gröna miljöer, liksom på behovet av mer forskning.

Fakta:

Rapportens innehåll har tagits fram på uppdrag av Folkhälsomyndigheten av Emilie Stroh vid Lunds universitet samt Märit Jansson, Fredrika Mårtensson, och Julia Schneider vid SLU.


Kontaktinformation

Märit Jansson
Universitetslektor vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Telefon: +4640415135
E-post: marit.jansson@slu.se