SLU-nyhet

Medarbetare blev rikt belönade på KSLA:s högtid

Publicerad: 01 februari 2024
Bilder från KSLA:s högtidssammankomst i januari 2024 då medaljer och priser delades ut. Bland mottagarna fanns fyra medarbetare på SLU.

Söndagen den 28 januari hade Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien KSLA sin årliga stora högtidssammankomst. Det är också högtiden där mottagarna av de priser och belöningar som KSLA har utsett får ta emot sina hedersbetygelser.

SLU brukar vara väl representerat och i år är det fyra personer som är knutna till SLU som har tilldelats medaljer.

De fyra är:

Ulf Emanuelson, som tilldelas Akademiens Guldmedalj

Ulf är en mångårig forskare på VH där han arbetar på institutionen för kliniska vetenskaper. Så här lyder motiveringen:

Till professor, agronomie doktor Ulf Emanuelson för hans viktiga bidrag till forskningen inom veterinärmedicinsk epidemiologi vilken lägger grunden till friskare djur. Ulf Emanuelsons tvärvetenskapliga forskning av hög kvalitet har betytt mycket för att främja god djurhälsa och djurvälfärd både i Sverige och internationellt.

Läs Ulfs reflektioner om sin gärning och att bli tilldelad en guldmedalj.

Lise-Lotte Fernström, som tilldelas KSLA:s belöning för föredömliga insatser i skogs- och jordbruksforskningens tjänst

Lise-Lotte arbetar på institutionen för husdjurens biovetenskaper på VH-fakulteten. Så här lyder motiveringen:

Till biomedicinsk analytiker Lise-Lotte Fernström som i mer än 20 år medverkat till att kvalificerad forskning och undervisning inom livsmedelssäkerhet kunnat genomföras till gagn för svenskt lantbruk och livsmedelsproduktion.

Göran Dalin, som tilldelas Akademiens A.W. Bergstenpris

Göran är en välkänd profil inte minst för de som arbetar på VH-fakulteten där han under en period var dekan. Så här lyder KSLA:s motivering:

Docent, veterinärmedicine doktor Göran Dalin för hans förmåga att under decennier föra ut vetenskap och forskning om husdjuren vidare till praktiken i kliniker, lantbruk och hem. Göran Dalin har genom sin förmåga att kommunicera nått ut med dessa frågor till en bredare publik.

Elisabet Bohlin, som tilldelas akademiens belöning för föredömliga insatser inom pedagogik och undervisning

Elisabet är forskare på institutionen för skogens ekologi och skötsel på S-fakulteten. Så här lyder motiveringen:

Till filosofie doktor Elisabet Bohlin som med studentaktiva metoder och nya digitala tillämpningar i sin undervisning väckt stort intresse för skogsekologi. Hennes undervisning skapar goda förutsättningar till reflektion och fördjupad inlärning för att väcka intresse för den svenska skogen.

Nya ledamöter

Vid högtiden valdes Jan Stenlid till ny vice preses vid KSLA. Som nya ledamöter valdes Renée Båge och Patrick Svensson. Samtliga tre har sin gärning vid SLU.

Foto samtliga bilder: Erik Cronberg.

Fler bilder

Se fler bilder på de personer som uppmärksammades vid KSLA:s högtidssammankomst 

Kort historia om KSLA

"Kongl. Svenska Landtbruks-Academien” instiftades redan 1811 och installerades den 28 januari 1813 på initiativ av dåvarande kronprinsen Karl Johan, sedermera kung Karl XIV Johan. Jean-Baptist Bernadotte, som var hans ursprungliga namn, valdes till kronprins vid den famösa riksdagen i Örebro 1810 och adopterades av dåvarande kungen Karl XIII. Karl Johan hade sannolikt den franska lantbruksakademien som förebild. Han blev kung 1818 sedan Karl XIII avlidit. Karl Johan fick följdriktigt ordningstalet XIV.

Akademien hade till en början funktionen som central förvaltningsmyndighet. Vartefter olika sektorsmyndigheter tillkom har akademiens uppgifter förändrats.

1956 utökades den skogliga verksamheten vid akademien och akademiens namn ändrades till Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA).

Källa: bland annat KSLA:s webb.