SLU-nyhet

Akademiens Guldmedalj 2024 tilldelas Ulf Emanuelson

Publicerad: 20 december 2023
Ulf Emanuelson

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) delar ut Akademiens Guldmedalj för utomordentlig gärning och förtjänstfulla insatser inom akademiens verksamhetsfält.

Akademiens Guldmedalj

Till professor, agronomie doktor Ulf Emanuelson, Uppsala, för hans viktiga bidrag till forskningen inom veterinärmedicinsk epidemiologi vilken lägger grunden till friskare djur. Ulf Emanuelsons tvärvetenskapliga forskning av hög kvalitet har betytt mycket för att främja god djurhälsa och djurvälfärd både i Sverige och internationellt.

Priset delas ut vid akademiens högtidssammankomst i Stockholms Stadshus den 28 januari 2024.

Grattis till utnämningen och 2024 års guldmedalj. Hur känns det?

- Det känns stort! Jag vet ju vilka andra som har fått medaljen före mig…

I motiveringen går att läsa att du gjort betydande insatser för att främja god djurhälsa och djurvälfärd i Sverige. Vad är du extra stolt och nöjd med att du lyckats med i din gärning?

- Jag är speciellt glad över att ha fått arbeta med tillämpad och tillämpningsbar forskning i nära samarbete med näringen. Det gör att min forskning till stor del har varit behovsstyrd och kunnat användas i arbetet med att förbättra djurhälsa och –välfärd. Jag är också stolt över att vara en av de få inom universitetsvärlden som har varit en period, i mitt fall 11 år, ute i ”verkligheten” och det har gett mig förståelse för deras behov och problem och inte minst ett ovärderligt nätverk. Jag är också stolt över att jag, på mitt sätt, både genom forskning och tillämpning bidragit till möjligheten att hålla våra mjölkkor friska och därigenom minskat behovet av att använda antibiotika.

Priset delas ut på akademiens högtidssammankomst i januari. Kommer du även fira på något annat vis?

- Det är klart att en sådan här sak måste firas, mer än en gång, men det torde bli tillsammans med den närmaste familjen.

Läs hela motiveringen samt se tidigare mottagare av Akademiens Guldmedalj (klickbar länk).


Kontaktinformation

Joanna Hagströms, kommunikatör
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, kansli, SLU
joanna.hagstroms@slu.se, 018-67 30 66, 076-111 92 15