SLU-nyhet

SLU Centrum för biologisk bekämpnings årsrapport 2023

Publicerad: 23 januari 2024
Ett rapportomslag med en nyckelpiga. Foto.

"År efter år ser vi att biologisk bekämpningsinnovationer ger bättre och bättre växtskydd, som i många fall matchar eller till och med överträffar kemiska bekämpningsmedel", säger Johan Stenberg, föreståndare för SLU Centrum för biologisk bekämpning, CBC. Läs CBC:s årliga populärvetenskapliga rapport för 2023!

År 2023 har varit en stenig och ojämn väg för alla som följt EU:s policyutveckling kring växtskydd. Efter mer än ett år av tuffa förhandlingar förkastades Europaparlamentet till slut den föreslagna EU-förordningen (SUR) som syftar till att minska användningen av kemiska bekämpningsmedel. Eftersom det just nu inte finns några planer på att fortsätta med förhandlingarna, verkar det som om våra beslutsfattare är tillbaka på ruta ett. Därför kommer kemiska bekämpningsmedel att förbli ett lagligt alternativ under överskådlig framtid i Europa.

– I vår populärvetenskapliga rapport berättar vi om aktiviteter och resultat som centret har uppnått under 2023. Vi hoppas att det ska ge en uppfattning om den uppmuntrande utveckling som SLU leder inom området. Med eller utan bekämpningsmedel kommer biologisk bekämpning vara en viktig del av det framtida växtskyddet i Sverige, Europa och världen, säger Johan Stenberg.

I årsrapporten kan du bland annat läsa om framtida biologiska bekämpningsstrategier, tvärvetenskaplig forskning för grön omvandling samt utmaningar och möjligheter inom växtskydd.

Fakta:

Biologisk bekämpning är en metod för att begränsa skador från organismer som skadedjur, skadeväxter och sjukdomsalstrare med hjälp av andra, nyttiga organismer. Det kan handla om mikroorganismer, insekter eller växter som hämmar skadeorganismerna. Metoden används idag till exempel inom jordbruk, skogsbruk och trädgårdsodling.

SLU Centrum för biologisk bekämpning är en centrumbildning som, med fokus på bekämpning av skadegörare med levande organismer, bidrar till ett uthålligt nyttjande av biologiska naturresurser.


Kontaktinformation

Johan Stenberg

Porträttfoto av en man utomhus.

Professor vid institutionen för växtskyddsbiologi
johan.stenberg@slu.se
Telefon: 040-41 53 78, 070-6220042
CV-sida