SLU-nyhet

Håll utkik efter amerikansk hummer

Publicerad: 18 september 2023
Amerikansk hummer

Måndag den 25 september 2023 är det premiär för årets hummerfiske. I Sverige är det europeisk hummer (Homarus gammarus) vi vill fånga i våra tinor. Misstänka fynd av dess släkting – den amerikanska hummern – ska omgående anmälas till Havsfiskelaboratoriet vid SLU. Den amerikanska hummern är en främmande art i svenska vatten, och kan om den etablerar sig här hota den inhemska europeiska hummern.

Att skilja dom två arterna är inte lätt. Utseendet och färggivning kan variera mycket. Det tydligaste tecknet att det är en amerikansk hummer är att panntaggen har ytterligare en eller två små taggar. Den europeiska hummern har en panntagg utan ytterligare taggar. Följ QR-koden/länk till information om detaljerad artbestämning:

qrcode amerikansk hummer.png

Främmande art betyder att arten inte förekommer naturlig i Sverige. Amerikansk hummer importeras och säljs levande, och det finns tyvärr en risk att amerikanska humrar rymmer från olagliga sumpar eller sätts ut, trots att det är förbjudet.

Det första fyndet av amerikansk hummer (Homarus americanus) i Sverige gjordes 2008, och mellan 2008 och 2016 rapporterades 36 amerikanska humrar mellan Marstrand och Smögen, varav 19 i Gullmarsfjorden. Inga amerikanska humrar har rapporterats sedan 2017, men det betyder inte att faran är över.

Om den etablerar sig skulle den amerikanska hummern bland annat kunna konkurrera med den europeiska om boplatser och föda. Den kan också bära på smittsamma sjukdomar och parasiter. Sjukdomar som Gaffkemia och Shell disease påverkar inte den amerikanska hummern i så stor utsträckning, men är direkt livshotande för den europeiska.

- Det är viktigt att vi försöker hindra att den amerikanska hummern etablerar sig i svenska vatten, och för att kunna göra det behöver vi ha en god beredskap och bra koll. Fångar man en hummer som man misstänker är amerikansk så ska man ringa direkt från båten till mig, säger Johanna Kozák, miljöanalysassistent vid institutionen för akvatiska resurser.

Rapportera amerikansk hummer så här:
  • Om du fångar en misstänkt amerikansk hummer eller en misstänkt sjuk hummer skall du omedelbart ringa till SLU, Havsfiskelaboratoriet i Lysekil. Havsfiskelaboratoriet nås via telefon-jour på 010-478 40 48

  • Havsfiskelaboratoriets personal gör en bedömning av fångsten, och om fyndet är relevant får du tillstånd att föra i land hummern (även om den är under minimimått eller bär rom).

  • Lägg hummern i en plastpåse, förvara den kallt och lämna in den hos Havsfiskelaboratoriet, alternativt förvara den i kylskåp tills dess att Havsfiskelaboratoriets personal hämtar den.

 

Fakta:

SLU:s beredskap för och arbete med amerikansk hummer sker på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten, som arbetar med att övervaka spridningen av invasiva främmande arter i hav och sötvatten.  


Kontaktinformation

----------------
Har du fångat en misstänkt amerikansk hummer?
Ring Havsfiskelaboratoriet direkt på jour-nummer 010-478 40 48

----------------

Johanna Kozák, miljöanalysassistent
Institutionen för akvatiska resurser, Havsfiskelaboratoriet, SLU
johanna.luise.kozak@slu.se, 010-478 40 89, 076-100 38 21