SLU-nyhet

Pris för dataassimilering av fjärranalysdata

Publicerad: 26 juni 2023
Nils Lindgren tar emot pris för näst bästa atikel i Canadian Journal of Remote Sensing.

Vid en ceremoni i Kanada den 21 juni tog Nils Lindgren emot priset för näst bästa artikel i Canadian Journal of Remote Sensing år 2022.

Artikeln Data Assimilation of Growing Stock Volume Using a Sequence of Remote Sensing Data from Different Sensors var den sista uppsatsen i Nils Lindgrens avhandling vid SLU år 2021.

I artikeln visas hur olika typer av fjärranalysdata över tid kan assimileras in i en modell av skogstillståndet. Det finns idag många typer av fjärranalysdata, t.ex. satellitbilder, som kan erhållas frekvent, men som ensamma ger sämre skattningar än om t.ex. flygburna laserdata används. Med rätt viktning och kalibrering kan även fjärranalysdata som ensamma ger sämre skattningar än den befintliga modellen istället förbättra en befintlig modell av skogstillståndet. Detta arbetssätt har en potential att revolutionera skogsinventeringar i framtiden.

Nils Lindgren jobbar idag på Skogforsk.

Fakta:

Dataassimilering inom skoglig fjärranalys handlar om att på bästa sätt utnyttja alla tillgängliga data, även data från tidigare år, för att uppskatta aktuellt skogstillstånd.