SLU-nyhet

Var med och bidra till SLU:s Agenda 2030-dag 14 november

Publicerad: 08 juni 2023
Globala mål logotyp

Fyll i enkäten så bidrar du till ett mer relevant program för dagen.

De globala målen antogs av världens länder 2015 och nu är vi halvvägs till 2030. Vi kommer därför att samla SLU:s personal och studenter för att diskutera utvecklingen mot de globala målen, hur SLU har bidragit, och hur vi kan bidra framöver.

Inför SLU:s Agenda 2030-dag den 14 november ber vi dig att fylla i en enkät som tar 3 minuter att besvara. Dina svar kommer att användas i planeringen av dagen och bidrar även till en bredare lägesbild av arbetet med de globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 på SLU.

Tack på förhand för dina svar!

Ylva Hillbur, vicerektor med ansvar för internationella relationer, och SLU:s samordningsgrupp för Agenda 2030 på SLU.


Kontaktinformation

Camilla Källman, miljökoordinator
Infrastrukturavdelningen, Miljö, SLU
camilla.kallman@slu.se , 018-67 22 01