SLU-nyhet

Skogligt samarbete i Västsverige

Publicerad: 26 maj 2023

SLU tecknar samarbetsavtal för att stärka hållbart skogägande och konkurrenskraft bland skogsföretag i Västsverige

Genom en satsning på 16 miljoner kronor i ett treårigt samverkansprojekt, Arena Skog, ska Gröna Klustret Nuntorp kommer tillsammans med SLU, Hushållningssällskapet Västra och Hushållningssällskapet Sjuhärad att leda arbetet för att stärka konkurrenskraften hos skogsägare och andra skogsföretag och vidareutveckla skogens många värden.

Syftet med projektet är att stärka det hållbara skogägandet och konkurrenskraften bland skogsföretag i Västsverige genom att bygga en arena för samverkan med företag, akademi, offentliga aktörer och det företagsfrämjande systemet i regionen.

Projektet är baserat på Skogsprogrammet Västra Götalands fokusområden och Agenda 2030 och kommer att bygga kapacitet för grön omställning i hela värdekedjan. Skogsbranschen kommer att få tillgång till nödvändiga samarbeten, färdigheter och kunskap inom klimat, jämställdhet, innovation och affärsutveckling genom aktiviteter som till exempel workshops, fältbesök, utbildningar och mötesplatser.

̶  Genom SLU:s medverkan kommer världsledande experter inom sina specifika områden att kunna delta i de planerade aktiviteterna och dela med sig av sin kunskap, säger Anders Lindhagen, samverkanskoordinator vid fakulteten för skogsvetenskap.

Genom samarbetet kommer arenan på sikt att bidra till högre förädlingsvärde, effektivare produktion, biologisk mångfald, klimatnytta och utvecklingen av den skogligt baserade, cirkulära bioekonomin i regionen. Med över 7000 personer som sysselsätts i skogsnäringen årligen i Västra Götaland, är detta samarbetsprojekt en viktig del av att främja hållbart skogägande och bidra till en grön omställning.

̶  Vi tycker det är positivt att stärka vår närvaro i en så betydande skoglig region som Västra Götaland. SLU har sedan länge viktiga verksamheter i regionen men ser fram mot att utveckla den skogliga grenen, säger Anders Lindhagen.