SLU-nyhet

Ny bok för odling och bevarande av flodkräftan

Publicerad: 09 maj 2023

Nu är den här! En ny bok om flodkräftodling har publicerats av SLU. Boken är efterfrågad av odlare, myndigheter och allmänhet och behövs i arbetet för att bevara den alltmer hotade svenska flodkräftan, samt i arbetet med att främja biologisk mångfald.

– Flodkräftan är en ursprunglig art i Sverige och odling är en förutsättning för att vi ska kunna bevara den, menar Patrik Bohman, som är miljöanalytiker på SLU:s institution för akvatiska resurser.

Genom odlingar kan efterfrågan på arten lättare tillgodoses och på så sätt upprätthålls intresset för flodkräftan, vilket förbättrar dess möjligheter att överleva. Förutom för konsumtion, producerar många odlingar flodkräftor för utplantering i svenska sjöar och vattendrag. Odlingar kan därmed hjälpa till att förstärka många av de bestånd som antingen har minskat eller helt försvunnit på grund av kräftpesten. Kräftpest sprids huvudsakligen genom illegal utsättning av signalkräfta i Sverige och inom Europa. Nya dammar som anläggs för flodkräftor kan även bidra till att gynna biologisk mångfald, vilket också uppmärksammas i boken.

”Flodkräfta och flodkräftodling i Sverige - en handbok baserad på erfarenheter” ger en bra inblick i flodkräftans ekologi och förklarar ingående de förutsättningar som behövs för att starta upp och lyckas med en flodkräftodling.

Boken, som kan laddas ned kostnadsfritt, är skriven av Per Nyström & Marika Stenberg (Ekoll AB) tillsammans med Lennart Edsman  & Patrik Bohman (SLU).

Kontaktperson

Patrik Bohman, miljöanalytiker
Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet
Sveriges lantbruksuniversitet, Drottningholm
patrik.bohman@slu.se, 010-478 42 17
https://www.slu.se/cv/patrik-bohman2/

Boken

Flodkräfta och flodkräftodling i Sverige: en handbok baserad på erfarenheter. Per Nyström, Marika Stenberg, Lennart Edsman och Patrik Bohman. Institutionen för akvatiska resurser, 2023. https://doi.org/10.54612/a.3io2b8ki32

Mer om kräftodling

https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/aquaculture-sv/utbildning/odling-av-flodkrafta-i-sverige/

Mer om kräftor och kräftfiske

https://www.slu.se/institutioner/akvatiska-resurser/radgivning/bevarandebiologi-och-invasiva-arter/kraftor-och-kraftfiske/


Kontaktinformation