SLU-nyhet

Kungligt stipendium för forskning om okända miljögifter i vatten

Publicerad: 30 maj 2023
Alberto bredvid Kungen. Porträttfoto.

Alberto Celma Tirado har tilldelats ett stipendium ur Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö. Han får stipendiet för att utveckla nya metoder som hjälper till att hitta okända miljögifter i vatten.

Alberto Celma Tirado, institutionen för vatten och miljö, SLU, tilldelas 2023 ett stipendium på 100 000 kronor för ”Nya metoder för att hitta okända miljögifter i vatten”. Under utdelningsceremonin meddelades motiveringen av Brigit Erngren Wohlin, sekreterare i styrelsen för stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond:

"Upp till 99 % av den uppmätta toxiciteten i vattenprover från avrinning från gatunätet orsakas av kemiska ämnen eller blandningseffekter då olika kemiska ämnen samverkar.

Ett sätt att ta reda på vad som orsakar toxiska effekter i vattenmiljö är att kombinera toxicitetstester i odlade däggdjursceller som gjorts känsliga för specifika toxiska effekter med avancerad kemisk analys som kan upptäcka okända ämnen sk effektdriven analys. Nya hittills okända miljögifter kan identifieras och det är viktigt för förståelse för vilka ämnen som utgör störst risk för vår hälsa.

Alberto Celma Tirado arbetar med avancerade kemiska analysmetoder och driver nu ett projekt där han med hjälp av toxicitetstester i olika fraktioner av dagvattenprov kan studera vilka kemiska ämnen som utövar den toxiska effekten.

Alberto Celma Tirado får ett stipendium på 100 000 kronor för ”Nya metoder för att hitta okända miljögifter i vatten”.

- Personligen innebär detta ett erkännande för hårt arbete, kommenterar Alberto. Inom akademin är vi alla väl medvetna om att en vetenskaplig karriär är en lång satsning, där du hela tiden måste arbeta hårt för att utvecklas. I denna mening är priser som detta inte bara ett professionellt erkännande, utan också ett personligt. Därför är det motiverande att fortsätta driva på för framtiden.

Under en ceremoni i Bernadottebiblioteket på Kungliga slottet fick Alberto och nio andra forskare motta diplom ur Konungens hand. Under ceremonin höll även årets gästprofessor Keith Paustian en föreläsning. Gästprofessuren är en del av stiftelsens arbete och bidrar varje år till en internationell gästprofessur för miljövetenskaplig forskning vid ett svenskt lärosäte.

- Jag har redan planer för finansieringen som jag fick, berättar Alberto. Jag har kontakt med en forskare vid Vrije Universitet i Amsterdam som har lång erfarenhet av kombinationen av biologiska och analytiska metoder för upptäckt av giftiga ämnen i vattensystem. Vi har liknande utrustning och faciliteter på SLU, och jag kommer att genomföra en forskningsvistelse i hennes labb för att få mer insikter om denna metodik och föra tillbaka kunskapen till SLU.

För att bli tilldelad ett stipendium ur stiftelsen behöver man bli nominerad, stipendium går inte att söka. Stiftelsens ändamål är att främja forskning, teknisk utveckling och företagande, som bidrar till uthålligt nyttjande av naturresurserna och bevarande av biologisk mångfald. Stiftelsen tillkom i samband med H.M. Konungens 50-årsdag.

Tidigare stipendiater på institutionen:

  • Malin Olofsson (2022)
  • Anna-Karin Dahlberg (2021)
  • Karin Eklöf (2019)
  • Foon Yin Lai (2019)
  • Lutz Ahrens (2014)