SLU-nyhet

Audrey Campeau får prestigefull vetenskaplig utmärkelse på internationella kvinnodagen

Publicerad: 08 mars 2023
Audrey Campeau

För ”nydanande experimentell forskning som bidrar till viktig kartläggning av smältande permafrost och dess effekt på frigörande av växthusgaser” tilldelas Audrey Campeau, institutionen för skogens ekologi och skötsel, L’Oréal-Unesco For Women in Science-priset med stöd av Sveriges unga akademi.

Audrey Campeau övervakar en sovande jätte i klimatsystemet – permafrosten

– Min forskning går ut på att förstå hur vår miljö påverkar klimatet. På så sätt kan samhället förberedas inför framtiden. Vi kan till exempel förstå mer om mängden koldioxid som idag finns i vår atmosfär kan komma att ändras som en konsekvens av den globala uppvärmningen, säger Audrey Campeau.

Campeaus forskning kan leda till en bättre förståelse för vattnets roll när permafrost smälter. Vatten spelar en nyckelroll i permafrostens kolkretslopp, det frigör kol som lagrats i permafrost så det kan nå floder och vattendrag, och återföras till atmosfären. Därmed ökar växthuseffekten. Men vatten kan också fungera som en barriär som hindrar kol som lagras djupt i marken från att nå markytan och släppas ut i atmosfären. Att definiera vattnets två motsatta roller är avgörande för förståelsen av permafrostens kol-klimatåterkoppling.

Utbildningsminister Mats Persson delar ut priset under en ceremoni i Stockholm på Internationella kvinnodagen den 8 mars.

Läs mer hos Sveriges unga akademi