SLU-nyhet

Vår man i verkligheten promoverad till hedersdoktor

Publicerad: 21 november 2023
En man står vid ett podium och pratar.

I oktober blev Lars Ericson promoverad till agronomie hedersdoktor vid SLU:s fakultet för naturresurser och jordbruksvetenskap. Han är en spindel i nätet mellan forskningen och den gröna näringen, och värnar starkt om utvecklingen av jordbruket i Norrland. Hållbarhet i primärproduktionen har legat Lars varmt om hjärtat ända sedan han började på agronomutbildningen.

Lugnet efter hedersdoktorföreläsningarna och balunsen på slottet har lagt sig. Efter fyra intensiva dagar i Uppsala är Lars Ericson tillbaka i Umeå där han är lantbruksexpert på Länsstyrelsen Västerbotten.

– Det var väldigt roligt att vara på festligheterna och träffa tidigare kollegor som jag inte sett på flera år. Det var också intressant och trevligt att lära känna årets övriga fem hedersdoktorer och lyssna på deras föreläsningar, säger han.

I den egna doktorsföreläsningen berättade Lars om sin roll i gränsskiktet mellan forskning och praktik. Han pratade om tre viktiga utmaningar för jordbruket; 1) vikten av en livsmedelsstrategi som fokuserar på försörjningstrygghet, 2) klimatförändringarna och 3) jordbrukets hänsyn till biodiversitet, övergödning och annat i den externa miljön.

– Jag har själv forskat om växtföljder, hydroteknik, markfysik, kolbindning, mullhalt och strukturer i marken. Delar av forskningen har innefattat SLU:s långliggande jordbruksförsök i Norrland, där jag använt insamlade data för att till exempel ta reda på hur olika sätt att odla påverkar den viktiga kolinlagringen i marken. Att värna de långliggande försöken och en forskning för hela landet är mycket viktigt för framtiden.

Valde ledarrollen före forskarstudierna

I mitten av 1980-talet var Lars Ericson antagen som doktorand vid SLU. Han avbröt forskarstudierna när han fick jobb som distriktsförsöksledare för SLU:s fältförsöksstationer i norra Sverige (1988-2008).

När man pratar med Lars undrar man hur han hunnit med så mycket. Han har engagerat sig i Regional jordbruksforskning för norra Sverige, Stiftelsen Lantbruksforskning och Svenska Vallföreningen. Han har varit prefekt på institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap (numera sammanslagen med institutionen för växtproduktionsekologi) på SLU, ledamot av fakultetsnämnden och ordförande i SLU Fältforsks ämneskommitté för vall och grovfoder.

Han har arbetat med fortbildning för lantbrukare och varit redaktör för skriften Norrländsk växtodling. Han har undervisat om växtnäring och annat på SLU, Umeå universitet och Luleå tekniska universitet, och till och med varit gymnasielärare under en period.

– Det är helt fantastiskt att jobba med gymnasieelever. De kommer in som barn och går ut skolan som vuxna. Vissa av dem träffar jag ute i arbetslivet nu, till exempel som lantbrukare som tagit över gårdar här uppe.

Engagerad i utvecklingen av grödor

I dag är Lars Ericson med i styrgruppen för SLU Grogrund - centrum för växtförädling av livsmedelsgrödor.

– Det är ett av mina roligaste uppdrag på länge. Jag har tidigare följt utvecklingen av nya sorter av grödor på nära håll, som ansvarig för den officiella sortprovningen i norra Sverige. SLU Grogrunds projekt om olika grödor spelar stor roll för Sveriges framtida livsmedelsförsörjning. Akademin och näringen jobbar tillsammans och utbyter erfarenheter och resurser. Det är ett fruktbart sätt att jobba på som handlar om att få ut forskningen i praktiken snabbt.

Musiker på fritiden

Lars Ericson är född och uppvuxen i Sollefteå. På fritiden spelar han piano och dragspel tillsammans med andra fritidsmusiker i olika konstellationer.

– Jag spelar swing, jazz, folkvisor och klezmermusik.

Han gillar att vara i naturen och plocka svamp.

– Jag har några hemliga ställen där det växer jättemycket kantareller. I år fanns det så mycket att man ledsnade på att rensa dem till slut.


Kontaktinformation

David Parsons, professor
Institutionen för växtproduktionsekologi, växtodling inriktning grovfodergrödor, SLU
david.parsons@slu.se, 090-786 87 14