SLU-nyhet

Att förutsäga brödkvalitet med analys istället för provbakning sparar pengar

Publicerad: 01 november 2023
Närbild på brödlimpor. Foto.

Är provbakning ett nödvändigt steg i kvalitetskontrollen inom brödindustrin, eller skulle resultaten kunna förutses genom att använda andra analysmetoder? Louise Selga har i sin nya doktorsavhandling fått lovande resultat för att använde andra analysmetoder i höstvete, Sveriges huvudgröda. Att minska mängden provbakning kan leda till betydande besparingar.

Vetemjöl är den huvudsakliga råvaran för bagerier och behöver hålla en hög och jämn kvalitet för att arbetet i bageriet ska löpa på enligt plan. Samtidigt är vetemjöl ett biokemiskt material som påverkas starkt av vilken vetesort som odlats samt hur miljö och odlingsförhållanden sett ut. Svenska kvarnar arbetar därför hårt med kvalitetskontroll av det vetemjöl som produceras.

Flera olika aspekter kan mätas, till exempel proteinhalt, vattenupptagningsförmåga, degstyrka, och hur mycket degen tål att knådas. Vilka mått som används varierar mellan olika kvarnar och är delvis styrt av tradition.

Provbakning är traditionellt viktigt för goda resultat

Erfarenhet visar dock att även om alla steg av kvalitetskontrollen ser bra ut, så kan vetemjölet underprestera när man bakar på det. Svenska kvarnar lägger därför stora resurser på att provbaka sitt vetemjöl.

Provbakningsresultat varierar dock mycket med vilken metod som används, vilket kan leda till att mjölet fungerar bra för vissa bageriprodukter, men leder till oförutsedda problem för andra bagerier. I sin doktorsavhandling har Louise Selga därför undersökt bakningskvaliteten hos vetemjöl ur flera perspektiv.

– För att se om mjölets kemiska sammansättning påverkar bakningskvaliteten har vi mätt tre viktiga parametrar: glutenproteinernas sammansättning, mängden arabinoxylan - som är den huvudsakliga kostfibern i vetemjöl - och mängden skadad stärkelse i mjölet, berättar Louise.

Mer gluten ger större brödvolym

Resultaten visar att en hög halt och större storlek på glutenproteinerna ledde till en högre brödvolym. De andra komponenterna i mjölet påverkade främst vattenupptagningsförmågan. Ett stort antal instrument som används internationellt för kvalitetskontroll testades också för att se om kvarnens arbetssätt kunde förbättras.

Slutligen undersökte Louise om provbakning är ett nödvändigt steg i kvalitetskontrollen, eller om resultaten kunde förutsägas utifrån de andra analyserna som görs. Hon fick lovande resultat för höstvete, som är den mest odlade grödan i Sverige.

– Att minska provbakningen för höstvete genom att använda prediktionsmodeller kan leda till stora besparingar, avslutar Louise.

Fakta:

Louise Selgas projekt var en del av LivsID, ett industridoktorandprogram som ägnar sig åt forskning och utbildning inom livsmedelsrelaterade ämnen. Programmet involverar nio företag och sju avdelningar vid SLU. Industridoktoranderna är anställda hos det företag där projektet har sin hemvist och ägnar sig åt tillämpad forskning inom livsmedel. Genom LivsIDs aktiviteter interagerar de också med varandra och skapar ett nätverk mellan akademi och företag.

Programmet initierades med stöd av regeringen som en del av den nationella livsmedelsstrategin. Programmet startade under hösten 2018 med initialt 10 projekt. Ytterligare ett projekt är associerat. LivsID pågår i Alnarp, Umeå och Uppsala.

Läs mer om LivsID här.


Kontaktinformation

Porträttfoto på en leende blond kvinna. Foto.

Louise Selga
Industridoktorand vid SLU och Lantmännen
louise.selga@slu.se, 072 237 14 97