SLU-nyhet

Slutrapport digital salstentamen

Publicerad: 25 januari 2023

Projektet Digital Salstentamen 2022 har avslutats och det finns nu en slutrapport som beskriver resultaten från projektet.

Sammanfattningsvis är digital salstentamen i full gång i Ultuna och det har utretts hur det ska implementeras på övriga orter. Ett nytt projekt med samma projektledare för 2023 är under uppstart. Målet för detta projekt är huvudsakligen att få igång digital salstentamen på övriga orter. Mer information från detta projekt kommer komma.

Redan nu uppmanas lärare i Umeå och Alnarp som är intresserade av att ha tentor digitalt att kontakta projektledare Jonas Västibacken. Det finns mycket att vinna avseende tidsåtgång och effektivitet när man har tentor i Inspera och projektet kommer gärna och informerar mer om det. En av fördelarna med att vara en av de som provar detta tidigt är att det finns ett pågående projekt som kan hjälpa och stötta mycket under de steg som behövs för tentan.

Läs slutrapporten

Läs mer om införandeprojektet för digital salstentamen.

Läs mer om systemstödet Inspera