SLU-nyhet

Industridoktorander tar fram hållbara livsmedel

Publicerad: 09 januari 2023
Fem personer sitter i blåa soffor och diskuterar. Foto.

Under hösten 2018 startade en satsning på industridoktorander inom livsmedel med elva doktorandprojekt och nio företag. Nu är den första doktoranden färdig och under ett par dagar i slutet av 2022 samlades doktorander, handledare och industrihandledare för att utvärdera programmet.

Forskningsprojekten spänner över många olika slags livsmedel, både djurproduktion, mejeri, rotfrukter och bakterier är inkluderade bland projekten. Industridoktoranderna är anställda hos det företag där projektet har sin hemvist och ägnar sig åt tillämpad forskning inom livsmedel. Genom LivsID:s aktiviteter interagerar de också med varandra och skapar ett nätverk mellan akademi och företag.

– Livsmedelssektorn i Sverige står inför många utmaningar för att producera hållbart och klimatsmart. Men den här satsningen på industridoktorander ville vi skapa direktkontakt mellan akademi och företag för att lösa aktuella problem, berättar Volkmar Passoth som är koordinator för satsningen.

– Det var så många spännande projekt som presenterades i början och vi ville gärna vara med i satsningen, säger Ilka Klaas, doktoranhandledare på DeLaval.

Mer forskning ut till samhället

John Bonestroo har varit industridoktorand på DeLaval och försvarade sin avhandling i somras. Han har arbetat med sensorer som ska upptäcka juverinflammation hos kor. Målet har varit att kunna ge kon rätt behandling och samtidigt minimera behov av antibiotika och risk för antibiotikaresistens.

– Som industridoktorand kan du öka vilken effekt din forskning har på samhället och faktiskt göra ändringar på en produkt som direkt får genomslag i samhället, säger John.

Att ta fram hållbara och klimatsmarta livsmedel

Doktorander, handledare och industrihandledare utvärderar industridoktorand-programmet LivsID. Klicka för att se filmen!

Akademi och industri i samarbete

Ludwig Ermann Lundberg är industridoktorand på BioGaia och arbetar probiotika som har potential att förebygga och behandla sjukdomar hos människor och djur.

– Att få jobba med patent har blivit en väldigt spännande och kul del av mitt projekt. Många av projekten jag har drivit har blivit väldigt användbara för Biogaia, säger Ludwig.

– Samarbetet mellan SLU och BioGaia har fungerat väldigt bra. För BioGaia har det satt samarbetet på kartan, det har blivit tydligt vad ett sådant här samarbete kan ge. Industridoktorander är ett effektivt sätt att arbeta på, säger Stefan Roos, som handleder Ludwig på SLU.

Tillsammans kan vi göra saker som vi inte kan göra var för sig

– Det är intressant att arbeta med företag eftersom de ofta ligger längst fram när det gäller att identifiera de viktigaste forskningsfrågorna, säger Nils Fall, SLU-forskare som handlett John Bonestroo.

– Inom akademin har vi bra förutsättningar att göra grundläggande forskning, men vi kan inte ta fram produkter. Det kan man däremot göra i ett företag och har också muskler att göra kliniska prövningar. Tillsammans kan vi göra saker som vi inte kan göra var för sig, säger Stefan Roos.

– Den här satsningen har varit väldigt lyckad, trots att nätverkandet blev lidande med pandemin. Men vi hoppas verkligen att LivsID kommer att fortsätta i någon form framöver! Det är en stark önskan, både från oss på SLU och från företagen som deltagit i satsningen, avslutar Volkmar.

Fakta:

Satsningen på industridoktorander inom livsmedelsområdet (LivsID) startade hösten 2018 på uppdrag av regeringen inom ramen för den nationella livsmedelsstrategin. Totalt handlar det om elva doktorandprojekt i Alnarp, Umeå och Uppsala. Företagen som är involverade är BioGaia, DeLaval, Fazer, Kronfågel, Lantmännen Nordic Beet Research, Norrmejerier, VikingGenetics och Äppelriket.

Läs mer om LivsID här.


Kontaktinformation

Volkmar Passoth är koordinator för LivsID