SLU-nyhet

Lovord över en rockstjärna – professor Jan Stenlid går i pension

Publicerad: 28 september 2022
En man håller föredrag och ler. Foto.

”Är du en av Jan Stenlids studenter?! Han är skogspatologins rockstjärna!”

Sålunda utbrast en mycket imponerad ung gäst vid en konferens någonstans i Europa. Han hade precis fått veta att Matilda Stein Åslund var en av Jan Stenlids forskarstudenter. Den unge gästens namn har glömts bort, men orden är lika ömsinta som hopplöst nördiga, och bara det att någon vid sunda vätskor faktiskt skulle kombinera ord som ”rockstjärna” och ”skogspatologi” för att beskriva honom, är talande för Jan Stenlids unika position inom sitt fält. På sätt och vis säger orden allt som behöver sägas om både hans karriär och det intryck han gjort på sin omgivning.

Skogspatologer samlades i Krusenberg

Ändå finns förstås oändligt mycket att tillägga, och så har också skett. Jan Stenlid går i pension senare i år, och under tre dagar i september, 22-24, samlades gamla och nuvarande kollegor, samarbetspartners och vänner från hela världen i Krusenberg söder om Uppsala för att fira och hedra hans lysande karriär.

Prominenta gäster från hela världen

Firandet tog formen av ett symposium, en middag och en heldagsexkursion i skogarna runt Uppsala. Bland de sexton talarna återfanns prominenta namn som professorerna Mike Wingfield från Sydafrika, Tim James från USA, Lynne Boddy från Wales och Richard Hamelin från Kanada. Bredden av ämnen speglade väl professor Stenlids arv: mykovirus som både förstärker och försämrar svampars virulens, svampar som urholkar uråldriga jätteekar, den nya och avsevärt förbättrade sekvenseringen av granens genom, och nematoder som kontrollmetoder mot allvarliga insekt-svamp-symbioser som hotar barrträd över hela världen.

Många talare avslutade sina föredrag med personliga reflektioner över egna möten med Jan Stenlid, i en till synes ändlös rad av innerliga hedersbetygelser.

Skrivet av Mårten Lind

 


Kontaktinformation

Marten.Lind@slu.se, 018-67 18 19