SLU-nyhet

Bakteriecocktail kan rädda framtidens potatis

Publicerad: 30 september 2022
Två utsträckta händer håller i jordiga potatisar mot mörk bakgrund. Foto.

SLU-forskare i Alnarp har hittat en kombination av goda bakterier i jorden, som gör att potatisplantor klarar av både torka och en vanlig svampsjukdom. "När sjukdomen angriper, förstörs skörden inom tio dagar om inga bekämpande åtgärder vidtas", säger Ramesh Vetukuri, forskare inom växtförädling vid SLU.

"Bakteriecocktailen" fungerar som ett vapen mot de vanligaste potatissjukdomarna och kan i sin tur ha en stor betydelse både i Sverige och i länder söderut, där klimatförändringen är ett hot mot potatisodling i framtiden.


Kontaktinformation

Ramesh Raju Vetukuri
Forskare, Utvecklingsledare vid Odlingsenheten
Utvecklingsledare vid Institutionen för växtförädling
ramesh.vetukuri@slu.se, 040-41 53 40