SLU-nyhet

SLU-anställda drivande i debattartikel om bristande klimatledarskap i politiken

Publicerad: 26 augusti 2022
Ikon för SDG #13 Climate Action

Ett initiativ till debattartikel från några SLU-anställda har gett svallvågor i den svenska forskningsvärlden. Underskrifter har haglat in från forskare och anställda vid 45 olika universitet och forskningsinstitut i hela landet. Över 20 % av signaturerna är professorer och representationen av ämnesområden spänner över natur och samhällsvetenskaperna, humaniora, medicin och teknik.

Det var en frustration över bristande politiskt agerande och politisk diskussion om klimatfrågan under våren som drev en grupp av ett tiotal forskare från Sveriges lantbruksuniversitet och Uppsala universitet att börja skriva på en debattartikel i juni.

– Jag har upplevt att politikerna i allt mindre utsträckning lyssnar på forskningen kring klimat- och mångfaldskrisen, och blivit alltmer frustrerad och arg. Så med Gretas ord ”lyssna på forskningen” i bakhuvudet tyckte jag att nu är det på tiden att forskarna säger ifrån, och uppslutningen har varit mycket större än väntat , säger Karin Gerhardt vid SLU Centrum för biologisk mångfald, som koordinerat skrivandet.

När debattartikeln blev klar i augusti och forskarna började sprida den i sina nätverk för att se om fler ville skriva under visade det sig att deras frustration delades av många forskare och lärare på lärosäten och forskningsinstitut över hela Sverige.

– Underskrifterna formligen haglade in, säger Flora Hajdu, professor i landsbygdsutveckling. När vi nått 500 började vi inse att vi måste be om hjälp från kollegor och forskningsassistenter för att kontrollera att alla underskrifter verkligen kom från personer som var anställda vid lärosäten och ta bort sådana som inte var det, eller var anställda utomlands, eftersom vi skriver i artikeln att det handlar om svenska forskares upprop till svenska politiker.

Artikelförfattarna har fått en oerhört positiv respons på initiativet.

– Det är många som hört av sig och uttryckt sin uppskattning, säger Karin Gerhardt. Vid deadlinen hade 1944 personer skrivit under, de flesta forskare och professorer från universitet och forskningsinstitut.

– Alla stora svenska lärosäten är representerade och många kända namn och personer finns med på listan, exempelvis Deliang Chen, som är professor i fysikalisk meteorologi vid Göteborgs universitet och en av huvudförfattarna till IPCCs 6th Assessment Report, säger Jeannette Eggers vid institutionen för skoglig resurshushållning. Men SLU har flest underskrifter av alla lärosäten, 328.

– Vi är många som möter effekterna av klimatförändringarna dagligen i vår forskning och frustrationen över bristande politiskt ledarskap är tydlig också i mötet med studenterna, säger Flora Hajdu, som forskat på lantbrukares och landsbygdsbors försörjningsstrategier i både östra och södra Afrika och i Sverige. Det är dags att politikerna tar denna fråga på det allvar som krävs för en snabb och klok omställning till ett fossilfritt samhälle. Det gäller vår egen och våra barns framtid, det finns väl inget viktigare?

Debattartikeln publicerades digitalt i Aftonbladet torsdag morgon den 25 augusti, inklusive den långa listan på alla underskrifter.

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/KzQgly/nog-nu-politiker-ta-klimatkrisen-pa-allvar

 


Kontaktinformation

Flora Hajdu, professor, avdelningen för landsbygdsutveckling vid Institutionen för stad och land, tel 018-67 21 62, flora.hajdu@slu.se

Susanna Sternberg Lewerin

Professor vid institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF); enheten för bakteriologi och livsmedelssäkerhet och programchef SLU Future One Health

Telefon: +4618673192
E-post: susanna.sternberg-lewerin@slu.se

Jeannette Eggers, forskare / Programchef SHa
Institutionen för skoglig resurshushållning / SHa, SLU
jeannette.eggers@slu.se, 090-786 8305, 072-203 5026