SLU-nyhet

Komplexa data blir åskådliga med musik

Publicerad: 30 juni 2022
David spelar på keybord hemma i vardagsrummet. Foto.

När man vill nå en bred publik med komplexa vetenskapliga resultat kan det vara svårt att beskriva slutsatserna. Tonsättningen av data kan vara en lösning. Tonerna kan tillsammans fånga en stor mängd data på ett sätt som kommunicerar komplexa samband som klimatförändringar och psykisk ohälsa enligt en nyligen publicerad studie.

Studien som fokuserar på tonsättningen av data från en patient som har en bipolär diagnos har även kopplingar till åskådliggörandet hur ekosystem reagerar på störningar och klimatförändringar. David Angeler som är huvudförfattare till den tvärvetenskapliga studien:

- Tvärvetenskap är ett akademiskt sätt att förena olika perspektiv. Ekologi är min utgångspunkt i den tvärvetenskapliga resan och har förenat detta med neurovetenskap, kvantfysik, socialvetenskap eller filosofi. Tillsammans kan vi åskådliggöra flera perspektiv och därmed bidra till både ett djupare och bredare grepp.

Stora mängder data kan innehålla mönster och samband som kan vara svåra att se. Därför sorterar och systematiserar vi data på olika sätt. Genom metoden att låta en datapunkt bli representerad av en ton har författarna i den nyligen publicerade studien prövat att åskådliggöra en dimension i bipolaritet som också annars kan vara svår att synliggöra och få förståelse för. Vissa fenomen som bipolaritet kan inte få full förståelse med bara vetenskapliga presentationer utan behöver ett annat gränsöverskridande uttryck. Detsamma kan gälla för förståelse av komplexa förändringar som klimatförändringar.

Tonsättning av naturen

Ekologen och artikelns huvudförfattare David har tidigare arbetat med studier där data som visar klimatförändringar blivit tillgängliggjorda genom tonsättningar. Tonsättningen och musiken har blivit ett verktyg för att peka på miljöförändringar som pågår under så lång tid att de blir svåra att greppa. Musiken blir till ett sätt att visa hur komplex naturen är och hur ekosystemen fungerar. Och dynamiken i naturen.

David omvandlade långa tidsserier av översvämningsområden och nederbördsdata från en våtmark till en sopran- respektive basröst. Kompositionen beskriver den biofysiska störningen av våtmarken orsakad av jordbruk och hur den naturliga vattenmiljön försvinner på grund av ohållbar användning av begränsade vattenresurser.

- För mig är det viktigt att kunna uttrycka alla de gråzoner och mönster som finns och att skapa en bred förståelse för både miljö och psykisk ohälsa. Tonsättningen som kommunikationsmetod är ett uttryck för min önskan att förändra med min forskning, inte bara beskriva.      

Davids engagemang i de här frågorna har också nyligen lett till att han fått en hederstitel vid Institute for Mental and Physical Health and Clinical Translation, Deakin University i Australien. Detta ser han som ett tecken på hur viktigt det är med tvärvetenskap för att nå ut med kunskap som är viktig för att kunna lösa nutida och framtida problem