SLU-nyhet

SLU Centrum för biologisk bekämpnings årsrapport 2021

Publicerad: 14 februari 2022
Ett omslag till en folder med en gul rapsblomma och insekter.

Nu finns SLU Centrum för biologisk bekämpnings populärvetenskapliga årsrapport ute! Förutom forskning och innovation har antalet samarbeten med svenska myndigheter och andra intressenter ökat markant under året.

Under året har SLU Centrum för biologisk bekämpning, CBC, publicerat ett antal vetenskapliga framsteg relaterade till biologisk bekämpning av till exempel skadedjur, svampsjukdomar och nematoder.

Förutom forskning och innovation har det senaste året skett en markant ökning av CBC:s samarbete med svenska myndigheter och andra intressenter. Till exempel startades två formella, praktiska projekt med Naturvårdsverket. I ett projekt hjälper CBC till med säkerhetsbedömning av nya biologiska bekämpningsmedel, och i det andra ser vi över potentialen för att bekämpa invasiva arter med, till exempel, biologiska bekämpningsmetoder.

– Behovet av biologisk bekämpning ökar hela tiden och vi ser fram emot att intensifiera våra forskningsinsatser 2022 och därigenom hjälpa till att nå Europeiska kommissionens "Farm to Fork-strategi" för att minska användningen av kemiska bekämpningsmedel med 50 % till 2030, säger CBC:s föreståndare Johan Stenberg.

Fakta:

Biologisk bekämpning är en metod för att begränsa skador från organismer som skadedjur, skadeväxter och sjukdomsalstrare med hjälp av andra, nyttiga organismer, t.ex. mikroorganismer, insekter och växter som hämmar skadeorganismerna. Metoden används idag till exempel inom jordbruk, skogsbruk och trädgårdsodling.

SLU Centrum för biologisk bekämpning är en centrumbildning som, med fokus på bekämpning av skadegörare med levande organismer, bidrar till ett uthålligt nyttjande av biologiska naturresurser.


Kontaktinformation

Porträttfotografi av en man.Johan Stenberg

Professor vid institutionen för växtskyddsbiologi
johan.stenberg@slu.se
Telefon: 040-41 53 78, 070-6220042
CV-sida