SLU-nyhet

SLU söker fältpersonal

Publicerad: 25 januari 2022
Två personer på en äng. Foto.

Är du intresserad av ett kvalificerat utomhusarbete? I sommar finns det möjlighet att arbeta i våra fältbaserade skogs- och landskapsinventeringar.

Under sommarhalvåret genomför SLU omfattande fältinventeringar inom sina fortlöpande miljöanalysprogram Nationella inventeringar av landskapet i Sverige (NILS) och Riksskogstaxeringen. Fältarbetet innebär att stora mängder data samlas in i Sveriges skogar och landskap och till kommande säsong rekryterar vi cirka 50 personer som vill genomföra ett kvalificerat utomhusarbete i något av våra miljöanalysprogram.   

Fältarbete med Nationella inventeringar av landskapet i Sverige

Nationella inventeringar av landskapet i Sverige (NILS), med sina nationella miljöövervakningsprogram Lövskogar och gräsmarker, Fjäll och Havsstränder, söker dig som har genuina artkunskaper och som är van att vistas ute i naturen. NILS inventerar alla landmiljöer i Sverige som skog, fjäll, kust, jordbrukslandskap, myrmarker och bebyggda områden. Vi anställer personer med biologi, biogeo, skoglig eller likvärdig kompetens, gärna med universitets- eller högskoleexamen. Är du intresserad av att jobba hos oss, läs mer här eller gå direkt till ansökan.

Fältarbete med Riksskogstaxeringen och NRS

Riksskogstaxeringen utför årligen en rikstäckande skogsinventering som utgör underlag för Sveriges skogliga statistik. I år kommer även en riktad ungskogsinventering att utföras inom ramen för Nationell Riktad Skogsskadeinventering. Till dessa båda projekt söker vi personer med ett genuint intresse för skog och natur, som vill ha ett aktivt och spännande utomhusjobb. Utbildning inom skog, biologi eller liknande är meriterande, men viktigast är att du är entusiastisk och uppskattar friheten och möjligheterna vi erbjuder med detta jobb. Är du intresserad av att jobba hos oss, läs mer här eller gå direkt till ansökan.

Sista ansökningsdatum är 28 februari 2022.


Kontaktinformation

Maria Sjödin, Fältansvarig NILS
Institutionen för skoglig resurshushållning, Avdelningen för landskapsanalys
maria.sjodin@slu.se, 090-7868489, 073-0393775

Hilda Mikaelsson, Miljöanlytiker Riksskogstaxeringen
Institutionen för skoglig resurshushållning, Avdelningen för skoglig statistikproduktion
hilda.mikaelsson@slu.se, +46907868227