SLU-nyhet

Ny digital doktorandkurs i vetenskapligt skrivande

Publicerad: 27 januari 2022

Vårterminen 2022 startar en ny doktorandkurs med fokus på vetenskapligt skrivande, skrivprocessen och textmedvetenhet. Kursen är helt digital och vänder sig till doktorander på hela universitetet.

Vill du känna dig säkrare i ditt vetenskapliga skrivande på engelska? Funderar du ibland på hur du kan utveckla smarta strategier för att hantera din skrivprocess? Och vill du få större kontroll över att dina texter uppfattas som du vill? Anmäl dig till kursen ”Academic writing and text awareness”, som ges för första gången vårterminen 2022!

Kursen är helt digital och vänder sig till doktorander på hela SLU. Mycket arbete sker individuellt, men i kursen ingår också föreläsningar och diskussioner via Zoom. För att ge deltagarna förutsättningar för reflektion och eget arbete utan tidspress ges kursen under 9 veckor (20 % studietakt) med start den 4 april.

Målet med kursen är att ge deltagarna hjälp att själva utveckla hållbara och framgångsrika skrivstrategier, perspektiv på vetenskapliga texter som genre och verktyg för att närma sig den egna ämnestraditionen på ett strukturerat sätt. I kursen ingår också moment om återkoppling på text och peer-review.

Kursen ges av Språkverkstaden vid biblioteket.