SLU-nyhet

SLU samlar hundratals aktörer från hela världen för hållbara och rättvisa livsmedelssystem

Publicerad: 24 september 2021

Världen står inför stora utmaningar för att nå de globala målen för hållbar utveckling till 2030. Livsmedelssystemens betydelse för att uppnå målen är central. Konferensen Agri4D är en kreativ mötesplats för aktörer som arbetar för en hållbar framtid, och årets tema är livsmedelssystem för nya verkligheter.

Den 28-30 september arrangeras den digitala konferensen Agri4D 2021. Över 600 personer från 75 länder är anmälda och deltagarna utgörs av forskare, politiker, praktiker, finansiärer och andra intressenter. Under tre dagar kan de välja mellan nära 30 sessioner och föreläsningar om utveckling av hållbara livsmedelssystem i låginkomstkontexter.

”För att livsmedelssystemen i världen ska bli mer hållbara och ge tillräcklig och näringsrik mat till alla behövs stora förändringar. Det krävs ett tydligare systemperspektiv där man tar hänsyn till både sociala, ekonomiska och miljömässiga faktorer, med omställning både i produktion och konsumtion – lokalt, nationellt och globalt. Agri4D är en mötesplats för att dela det aktuella kunskapsläget, koppla vetenskap till beslutsfattande och praktik och för att främja nya samarbeten”, säger Ylva Hilbur, vice-rektor för internationella relationer och en av medlemmarna i den vetenskapliga kommittén för konferensen.

Att fungerande livsmedelssystem är av avgörande betydelse för vår framtid understryks inte minst av det nu aktuella FN-toppmötet Food System Summit, som genomfördes 23 september och som utlysts av FN:s generalsekreterare António Guterres. Ett historiskt tillfälle som utgjorde kulmen på 18 månaders förberedelser där alla FN:s medlemsstater runtom i världen samarbetat för att åstadkomma konkreta och positiva förändringar i världens livsmedelssystem.

Om Agri4D

Agri4D, som står för Agriculture for Development, arrangeras vartannat år av SLU Global och SIANI med stöd av Sida. Konferensen sänds denna gång digitalt och är öppen för alla att delta i utan kostnad. Mer information och anmälan här.

SLU och livsmedelssystemen

Stora delar av SLU:s forskning, utbildning och samverkan har direkt eller indirekt koppling till livsmedelssystemen och SLU bidrar med kunskap och kapacitet till omställningsarbetet för hållbara livsmedelssystem. Mer information om SLU och livsmedelssystemen finns här.


Kontaktinformation

SLU Global stödjer SLU:s arbete för global utveckling som bidrar till Agenda 2030, med fokus på låginkomstländer.

SLU Global
Ledningskansliet

Box 7005, 750 07 Uppsala
Besöksadress: Almas Allé 7
www.slu.se/slu-global 
global@slu.se