SLU-nyhet

Möjligt att komplettera lokalbokningar för period 2

Publicerad: 10 september 2021

SLU:s undervisningslokaler kommer nu att få bokas fullt ut.

I och med att steg fyra inleds kommer SLU:s undervisningslokaler att kunna bokas fullt ut. SLU:s Anvisningar för undervisning och examination höstterminen 2021 med anledning av covid-19-pandemin gäller som tidigare meddelats för period 1 och 2. Utbildningsnämndens ordförande har fattat ett tilläggsbeslut till dessa som komplement. Beslutet kan läsas i sin helhet här:

https://internt.slu.se/globalassets/mw/utb/utbildning/utbildningsnamnden/unobeslut-anvisningar-covid-19-tillagg-20210910.pdf

Innebörden i detta tilläggsbeslut är:

  • Gemensamma undervisningslokaler kan utnyttjas fullt ut.
  • Den tidigare målsättningen att alla programstudenter ska ha tillgång till campus skärps till minst en dag per vecka med campusförlagd undervisning (motsvarande). Detta gäller inte utbildning som oavsett pandemin erbjuds i form av distansbaserade kurser.
  • Uthyrning till konferenser och liknande blir åter möjlig, under förutsättning att utbildningens behov av gemensamma undervisningslokaler är tillgodosett.

Komplettera lokalbokningar

Lokalförfrågningar för period 2 som redan är inskickade till lokalbokningen kan kompletteras och/eller ändras t.o.m. 15/9. Hur du praktiskt går till väga kan du läsa på webbsidorna för lokalbokning