SLU-nyhet

Så tycker svenskarna om stora rovdjur

Publicerad: 23 juni 2021
Lodjur.

För fjärde gången sedan 2004 har forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet genomfört en omfattande undersökning för att få kunskap om svenskarnas attityder till björn, varg, lodjur, järv och kungsörn samt deras åsikter om vem som ska besluta om var rovdjuren ska finnas och deras antal.

Under de senaste decennierna har de flesta stora rovdjur ökat i antal eller utbredning. Tack vare en unik långtidsstudie av människors attityder till stora rovdjur och rovdjurspolitik, som har genomförts av SLU, Sveriges lantbruksuniversitet i samarbete med Umeå universitet och Lunds tekniska högskola, är det möjligt att få insikter i attitydförändringar över en tidsperiod på 16 år och även att jämföra svaren på nationell nivå med svaren från olika län.

Syftet med undersökningen är att bidra med beslutsunderlag till arbetet med att genomföra riksdagens och regeringens målsättningar för rovdjurspolitik och rovdjursförvaltning på regional och lokal nivå.

Unik långtidsstudie

Jämfört med svaren från 2004 tycker nu en större andel av befolkningen att rovdjur ska få leva i hela Sverige och inte bara i vissa delar av landet eller i nationalparker. Samtidigt har också attityderna till förvaltningen av stora rovdjur förändrats över tid, vilket blir mest tydligt när det gäller djur som orsakar problem. Generellt finns det i dag ett högre stöd i samhället för att myndigheter hanterar stora rovdjur som orsakar problem.

– Det finns en bred acceptans för reglering av rovdjurens antal med hjälp av jakt eller om de hotar människor, eller dödar katter, hundar, kor, får eller renar. En majoritet av de som svarade accepterar jakt på rovdjur som skapar problem för människan. Dock accepterar en minoritet jakt på rovdjur om orsaken är att människor är rädda eller att rovdjuren konkurrerar med människan om det jaktbara viltet, säger Camilla Sandström, professor i statsvetenskap vid Umeå universitet.

Svaren skiljer sig på länsnivå

Resultaten som presenteras i de olika rapporterna är baserade på svar från totalt 30 488 personer i fyra undersökningar (2004, 2009, 2014 och 2020). Samma undersökningsmetodik och frågeställningar användes i alla undersökningar, men antalet län som har deltagit i studien har ökat över tid.

Attityderna till de politiska antalsmålen för alla stora rovdjur är relativt stabila över tid, men det förekommer regionala skillnader.

– Särskilt i län med stora rovdjurspopulationer skiljer sig attityderna jämfört med i nationella undersökningen. I dessa län finns en större andel som vill att de nationella antalsmålen ska minskas och färre personer som vill att de ska ökas, säger Sabrina Dressel, forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Viktigt underlag för förvaltningen

Den nationella undersökningen har finansierats av Naturvårdsverket, där arbetet med reviderade förvaltningsplaner för stora rovdjur samt en översyn av Strategin för svensk viltförvaltning just nu pågår.

– Vi arbetar för en lärande viltförvaltning och då är acceptans en viktig fråga. Den här typen av undersökningar, särskilt när de görs över tid, är ett värdefullt underlag i det arbetet, säger Carl-Johan Lindström, t f chef för Naturvårdsverkets viltanalysenhet.

 

Rapporterna

Undersökningen 2020 omfattar en nationell rapport samt tre rapporter på länsnivå.

Här hittar du rapporterna för nedladdning:

 

 

Kontakt

Sabrina Dressel, forskare
Institutionen för vilt, fisk och miljö
Sveriges lantbruksuniversitet
sabrina.dressel@slu.se, 090-786 85 58, 070-383 70 23

Camilla Sandström, professor vid
Statsvetenskapliga institutionen
Umeå universitet
camilla.sandstrom@umu.se, 090-786 64 50070-219 63 44

Göran Ericsson, professor vid
Institutionen för vilt, fisk och miljö
Sveriges lantbruksuniversitet
goran.ericsson@slu.se, 090-786 85 08, 070-676 50 12

Carl-Johan Lindström,
t f chef för Naturvårdsverkets viltanalysenhet
carl-johan.lindstrom@naturvardsverket.se, 010-698 15 75

 

Pressbilder

(Får publiceras fritt i anslutning till artiklar om detta pressmeddelande. Klicka för högupplöst foto. Fotograf ska anges.)

Lodjur.

Lodjur.
Foto: Jörgen Wiklund

Porträttbild av Sabrina Dressel.

Sabrina Dressel.
Foto: Susanna Bergström, SLU

Porträttbild av Camilla Sandström.

Camilla Sandström.
Foto: Theres Sparrok

Porträttbild av Göran Ericsson.

Göran Ericsson.
Foto: Susanna Bergström, SLU

Fakta:

Undersökningen har genomförts av forskare vid SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, i samarbete med Umeå universitet och Lunds tekniska högskola. Undersökningen 2020 har finansierats av Naturvårdsverket och länsrapporter för Jämtland, Västerbotten och Norrbotten har finansierats av respektive länsstyrelse.

Undersökningen har fokuserat på svenskars attityder och beteenden avseende: 

  • Intresse för djur och natur
  • Användning av naturresurser som jakt, fiske, bär och svamp
  • Rädsla för vilda djur
  • Allemansrätten
  • Skyddade områden
  • Jakt och fiske
  • Rovdjur
  • Förvaltningsåtgärder, rovdjur
  • Tillit till förvaltningsmyndigheter

 


Kontaktinformation