SLU-nyhet

Röjning på olika sätt

Publicerad: 30 juni 2021
Krankorridorgallring

Hur röjer man för att gynna både viltbete och virkesproduktion? Och hur påverkas skogens hälsa och utveckling av den nya metoden krankorridorgallring? Nya sätt att röja i skogen står i fokus för doktoranderna Mostarin Aras och Artis Bečs båda forskningsprojekt.

Vi behöver få många produkter från skogen och röjning är en av de åtgärder som har störst inverkan på hur skogen utvecklas. Hur olika röjningsstrategier kan ge foder åt klövvilt som älg och rådjur utan att tappa virkesproduktion är något som undersöks av doktoranden Mostarin Ara på institutionen för sydsvensk skogsvetenskap på SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) i Alnarp.

Studien utförs i blandskog med planterad gran och naturligt föryngrad björk på flera platser i södra Sverige. I försöket studerades fyra olika behandlingar med olika röjningsstrategier.

En ny metod för röjning av tät ungskog är så kallad krankorridorgallring som innebär att gallringsmaskiner tar ut biomassa för energiproduktion längs stickvägar. Mellan stickvägarna lämnas skogen orörd. Metoden undersöks av doktoranden Artis Bečs på institutionen för skogens ekologi och skötsel vid SLU i Umeå.

Läs mer om röjning på olika sätt

Sidansvarig: klas.pernebratt@slu.se