SLU-nyhet

Framtida produkter från skogen

Publicerad: 21 juni 2021
Shiitake

Sågspån och träpulver för produktion av matsvampar, biobränslen och nanocellulosa. Det kan bli några av framtidens produkter från skogen. Det här är frågor som studeras av doktoranderna Atanu Kumar Das och Feng Chen.

Att mala ner ett helt träd till ett fint pulver. Det klarar den maskin som studeras av doktoranden Atanu Kumar Das vid institutionen för skogens biomaterial och teknologi i Umeå. Vanligtvis tillverkas träpulver av flis i en så kallad hammarkvarn, men det är en process som kräver flera steg. Med den nya maskinen, Klingmill, kan processen klaras av i ett steg.

– Huvudmålet är att visa industrin att vi kan producera träpulver med bra kvalitet på ett flexibelt sätt som gör det möjligt att ersätta den kvarn som används idag.

Odla svamp på barrträd

Svamp odlas traditionellt på sågspån från lövträd och är svårare att odla på barrsågspån. Feng Chen har hittills testat björk, asp och al, men mot bakgrund av att det finns så mycket barrträd i Sverige försöker han även odla svamp på barrsågspån.

– Jag försöker ta fram ett recept så att svampen kan växa även på barrsågspån. Jag undersöker hur mycket lövsågspån det bör vara i förhållande till barrsågspån och vilken kvävehalt som fungerar.
Han har även hittat ett sätt att sänka temperaturen och energiåtgången vid pastörisering av substratet.

– Det betyder att vi kan minska kostnaderna för processen.

Läs mer


Kontaktinformation