SLU-nyhet

Besök Baltic Sea Science Center på Skansen - nyöppning i juli

Publicerad: 22 juni 2021
Abborre. Foto.

I höstas stängde Skansen sina dörrar för första gången sedan de öppnade för 129 år sedan, till följd av Coronapandemin. Men i april återöppnades utomhusmiljöerna för allmänheten och från den första juli kan du åter även besöka Baltic Sea Science Center – kunskapscentrumet om Östersjön på Skansen med fina akvarier och aktuell Östersjökunskap. Ett tips för sommaren!

Baltic Sea Science Center (BSSC) är en utställning om Östersjön, som blivit verklighet genom en unik samverkan. Här finns bland annat stora akvarier med Östersjöns olika livsmiljöer, tematiska utställningar och ett elevlaboratorium som kan bokas av skolklasser. SLU är en av två kunskapsgaranter för utställningens innehåll och för de aktiviteter som ordnas. 

Samarbetet innebär att SLU har möjlighet att synas och verka på en unik publik arena. Skansen har över 1 miljon besökare per år och är populärt bland barnfamiljer. Nära hälften av besökarna går även igenom utställningarna på Baltic Sea Science Center (BSSC). Sedan öppningen i april 2019 BSSC haft 775 000 besökare, varav ungefär hälften varit internationella. Sedan öppningen har även 290 lektioner hållits med skolelever, trots pandemin.

– SLU är med och tar löpande fram och utvecklar utställningens innehåll, men vi syns också genom till exempel information om utbildningar, forskningsnyheter, forskarfilmer och med en modell av forskningsfartyget Svea. Tillsammans med övriga partners ordnar vi även olika event och temadagar där forskare träffar skolklasser och allmänhet, berättar Jens Olsson, koordinator för SLU Vattenforum och SLU:s samverkan vid Baltic Sea Science Center.

Sammantaget är Baltic Sea Science Center en fin plattform för rekrytering av framtidens studenter, spridning av ny kunskap och för samverkan med näringsliv, andra lärosäten, organisationer samt den breda allmänheten.

– BSSC är unik arena som fortfarande är under utveckling. Just nu planerar vi ett eftermiddagsevent i samband med Östersjödagen den 26 augusti på temat ”Mat från Östersjöregionen”, där bland annat forskare från SLU medverkar. Vi är också glada att SLU-forskare som medverkar och leder kommunikationsprojekt vid BSSC har fått finansiering från Formas. Det handlar om att utveckla digitalt undervisningsmaterial och skolforskning om Östersjön och klimatet, samt att anpassa prototypen KliMat-spelet till BSSC:s besökare. I det löpande arbetet jobbar vi med formerna för nästa temavecka då forskare och skolklasser kan träffas under vecka 38 i höst, säger Jens Olsson.

Rovfisksakvariet på BSSC. Foto.
Rovfisksakvariet på BSSC. Foto: Mark Harris för SLU.
Ko i utställningens del om övergödning. Foto.
Ko i utställningens del om övergödning. Foto: Mark Harris för SLU.
Sillakvariet på BSSC. Foto.
Sillakvariet på BSSC med vy mot entréhallen. Foto: Mark Harris för SLU.
Blåmusslor på BSSC. Foto.
Blåmussla (Mytilus edulis) i akvarium på BSSC. Foto: Mark Harris för SLU.

Vill du veta mer om Baltic Sea Science Center, medverka vid framtida event eller ge förslag på hur utställningen kan utvecklas, hör gärna av dig till någon av SLU:s representanter i Kunskapsrådet för Baltic Sea Science Center (se länk nedan). Det finns även möjlighet att ansluta till en samordningsgrupp kring SLU:s medverkan i BSSC.


Kontaktinformation

Jens Olsson, forskare vid Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU. jens.olsson@slu.se, 010-478 41 44