SLU-nyhet

Humlor kan leverera biologiskt bekämpningsmedel till hotade jordgubbar

Publicerad: 06 april 2021
En kvinna i skyddsutrustning har en humla på fingret. Foto.

Matilda Jützeler har undersökt om gråmögel på jordgubbar kan bekämpas med hjälp av humlor i sitt mastersarbete. Vi tog chansen att ställa några frågor till henne!

Matildas mastersarbete handlar om biologisk bekämpning av gråmögel hos jordgubbar.

En nyttosvamp som på latin heter Aureobasidium pullulans finns naturligt hos jordgubbar och har i tidigare visat sig hämma gråmögel.

– Nyttosvampen isolerades och maldes ner den till ett pulver som sedan applicerades i specialtillverkade humlekupor. När humlorna flög ut ur kupan, fastnade pulvret med nyttosvampen på deras kropp. Sedan kunde humlorna föra med sig pulvret till de jordgubbsblommor som de pollinerade, förklarar Matilda.

Detta genomfördes för att testa om nyttosvampen var kompatibel med humlorna och om den här metoden kunde minska gråmögelinfektion hos frukterna – både före och efter skörd.

Em kvinna i ett växthus står vid krukor med jord. Foto.
Matilda Jützeler undersöker jordgubbsplantorna i experimentet i ett växthus i Alnarp Foto: Leon Oehme.
En humla är på väg ut från en grön kartong genom en liten genomskinlig lucka. Foto.
Pulver av en nyttosvamp fastnar på humlan när den tar sig ut ur den specialtillverkade humlekupan. Foto: Matilda Jützeler.
Två humlor sitter på en vit och gul blomma. Foto.
Humlor med svamppulver pollinerar jordgubbsblommor. Foto: Matilda Jützeler.

Humlor är bra vektorer för nyttosvampen

Det viktigaste resultatet är att användandet av humlor som vektorer för denna nyttosvamp, verkar vara en effektiv metod för att kontrollera gråmögel hos jordgubbar. Jordgubbar som exponerats för humlor bärandes på nyttosvampen, har lägre förekomst av gråmögelinfektion och har längre hållbarhet under förvaring.

– En viktig del är också att humlorna inte verkar vara negativt påverkade av nyttosvampen, säger Matilda.

Att tajma blomning och aktiva humlor

Det låter pilligt med humlor och nyttosvampar! Var det något som var extra klurigt?

– De pollinerande humlorna är bara aktiva en viss period och även jordgubbsblommorna blommar bara under några veckor, därför var det svåraste med mastersarbetet att tajma ihop så att jordgubbsblommorna blommade samtidigt som humlorna var aktiva, säger Matilda.

– Det var spännande och roligt att få följa humlornas livscykel och beteende! Väldigt snälla små varelser som inte stack mig en enda gång trots att jag hanterade hundratals humlor.

Vilken betydelse får resultaten?

– Jag tror mina resultat kommer ge möjligheten för jordgubbsodlare att använda sig av en alternativ metod för bekämpning av gråmögel som kan minska användandet av kemisk bekämpning - och fortfarande ha en bra, eller till och med bättre effekt. Det kan vara av betydelse för jordgubbsodlare som har problem med stora skörde- och ekonomiska förluster på grund av gråmögel, berättar Matilda.

Kurs i Uppsala väckte intresset för växter

Matilda läste en kurs i växtfysiologi på SLU i Uppsala som väckte hennes intresse för växter. Därför sökte hon sig till linjen Växtbiologi för hållbar produktion med inriktning Växtskydd och växtförädling i Alnarp.

– I framtiden tänker jag att jag vill forska - helst inom området växtskydd inriktad på biologisk kontroll, säger Matilda.

I brist på vandringsresor: skogspromenader!

När du inte pluggar, vad brukar du göra då?

– I vanliga fall brukar jag resa så fort jag får tillfälle – helst på vandringsresor. På senaste har det blivit många långa skogspromenader och en del uteträning.