SLU-nyhet

Handledning för hur skogsbruket kan använda markfuktighetskartor

Publicerad: 09 mars 2021
Symbolbild för SLU Markfuktighetskartor. Illustration.

Markfuktighetskartor visar bland annat var det finns blöta områden i anslutning till vattendrag och sjöar, som kan behöva extra hänsyn vid skogsbruksåtgärder. Nu finns en handledning för hur skogsbruket kan använda sådana kartor, där bland annat SLU Markfuktighetskarta ingår.

Handledningen ger exempel på hur markfuktighetskartor kan användas för att förbättra skogsbrukets miljöhänsyn. Den riktar sig till planerare, entreprenörer, maskinförare, privata skogsägare och tjänstemän i skogsbruket och vid olika myndigheter. Rapporten bygger på praktisk erfarenhet av att använda markfuktighetskartor inom svenskt och finskt skogsbruk, vetenskapliga studier, rapporter och expertbedömningar. Den baseras på en engelskspråkig rapport, men har bearbetats för att bättre passa för svenska förhållanden.

SLU Markfuktighetskartor har tagits fram av SLU-forskare Anneli Ågren och William Lidberg, båda vid institutionen för skogens ekologi och skötsel.


Kontaktinformation

Anneli Ågren
Forskare vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Akvatisk landskapsanlays
Telefon +46 (0)90-786 8427; +46 (o)72 714 4792

Sidansvarig: ulla.ahlgren@slu.se